Zamestnávatelia

Spojte Vaše potreby hľadania správnych kandidátov s našimi kvalifikovanými riešeniami

Sme tými správnymi a nevyhnutnými partnermi, ak:

 • potrebujete vyhľadať špecialistu alebo manažéra,
 • potrebujete kandidáta s unikátnym profilom (technickými zručnosťami, s určitou jazykovou schopnosťou),
 • potrebujete nájsť IT špecialistu pre projekt,
 • potrebujete  obsadiť veľa nových pracovných miest vzhľadom na otvorenie novej pobočky alebo v dôsledku zmeny štruktúry Vašej spoločnosti,
 • potrebujete vyhodnotiť potencionálnu skupinu kandidátov,
 • potrebujete zlepšiť kompenzačné a úžitkové stratégie vo Vašej spoločnosti,
 • potrebujete získať aktuálne a informačné dáta v rámci  trendov trhu pracovných síl vo Vašom
  odbore

Musíte sa vždy rozhodnúť. Pracujeme na princípoch optimalizovania pracovných príležitostí pre kandidátov v rámci našich partnerských spoločností a zároveň pracujeme za účelom minimalizácie  snáh a zaťaženia  u našich partnerských spoločnostiach v rámci personálneho náboru a selekcii toho správneho kandidáta. Ponúkame našim klientom široký rozsah skúsených kadidátov z rozličných odvetví, čo je vysoko oceňované.

Kooperácia Vyhľadávanie vhodných kandidátov je určené na vyplnenie Vašich špecifických potrieb.
Proces obsadzovania voľných pracovných miest Využívame našu zdrojovú expertízu podľa Vašich potrieb tým, že ponúkame také služby ako sú dlhodobý proces vyhľadávania, exekutívne vyhľadávanie, IT špecialisti a dodanie kontrakčných zamestnancov.
RPO Vďaka tomu, že je zaručená prítomnosť nášho konzultanta priamo na mieste v rámci všetkých náborových a vyhľadávacích snáh, získate tým veľkú podporu vzhľadom na naše dlhodobé skúsenosti a tiež získate prístup k databáze zaručene vhodných kadidátov z našich zdrojov a databáz kontaktov.
Kompenzačné konzultácie a konzultácie ohľadom benefitov Pouvažujte o získaní profesionálnych poradenstievv oblasti kompenzácie a politike odmeňovania za účelom zvýšenia udržateľnosti zamestnancov vo Vašej spoločnosti.

Vzhľadom na náš oduševnený prístup k tomuto procesu sme schopní uskutočniť oveľa väčšie úsilie, než je očakávané od personálnych agentúr. Našim cieľom je byť o krok dopredu v požiadavkách, ktoré si vyžaduje neustále sa rozvíjajúci pracovný trh...

Obsadenie permanentných pozícií

Nájsť najlepších ľudí pre našich klientov je základnou podstatou našich služieb.

Veľmi  úspešne sa snažíme vyvinúť dlhodobé partnerstvo a v neustálej  kooperácii s interným tímom ľudských zdrojov (HR) u našich klientov, spolupracujeme a vykonáme proces obsadenia pracovného miesta pre  každú  vyžadovanú pozíciu.

Naším dlhodobým úsilím  je orientácia na IT špecialistov. Vďaka nášmu celkovému odhodlaniu a prístupu k práci sme získali dôveru a úctu našich klientov. Preto naďalej pokračujeme v posilňovaní našich kompetencií a dôveryhodností a to  nielen v oblasti IT sektoru. Úspešne spolupracujeme so spoločnosťami v rámci Telekomunikačných odvetví, Stavebníctva a Strojárstva, Výroby, Farmácie alebo Financíí, Bankovníctva a Poisťovníctva.

Spoliehanie sa na  procesy výkonov a metodológiu vyvinutú počas obdobia dlhoročných skúseností a zároveň kumulovaním významnej sieti vzájomných kontaktov, sme schopní obsadiť voľné miesta či už na pozície Manažérov výroby, Špecialistov a manažérov kvality, Logistických špecialistov, Business Analystov, Risk Manažérov,  Daňových  Audítorov a mnoho ďalších.

Proces obsadzovania voľných miest                                         

Proces obsadzovania voľných miest začína komunikáciou. Dbáme na  spokojnosť našich zákazníkov a vzhľadom na to sústreďujeme našu koncentráciu na identifikovanie všetkých individuálnych požiadaviek. Naši konzultanti sú Vám vždy ochotne k dispozícii a v rámci ich najlepších znalostí a skúseností Vám poskytnú podporu pri analyzovaní a vytváraní kandidátskeho profilu adekvátneho pre voľnú pozíciu, ktorá má byť predmetom obsadenia.

Po zvolení vhodných selekčných kritérií začneme okamžite s procesom vyhľadávania. Proces prehľadu  aktívneho pracovného trhu je uskutočnený prostredníctvom flexibilných zdrojových systémov ako sú vlastná databáza, profesionálne a sociálne siete, odporúčania a portály inzerujúce voľné pracovné miesta. Naším denným cieľom je dosiahnutie preskúmania viac než 300  potencionálne vhodných kandidátov.

V nasledujúcom predprípravnom procese pokračujeme so zhromažďovaním nevyhnutne dôležitých informácií. Naši konzultanti pokračujú vo vykonávaní procesu pracovného pohovoru za účelom  vyhodnotenia kompetencií, kandidátových jazykových znalostí, motivácii, prístupu k tímovej práci a flexibilite, kontrole referencií a prezentovaniu iba takých kandidátov pre klienta, ktorí vyhoveli kritériam, uvádzaných pre  každú jednotlivú pozíciu.

Prvý  skutočný výberový proces je pripravený do niekoľkých dní od zadania  klientovej požiadavky.

Selektovaní kandidáti sú predstavení klientovi spolu so sprievodnou hodnotiacou správou, vrátane zhodnotenia ich zručností a kvalifikácií, záznamu z pohovoru a informácií o flexibilite a motivácii.

Naša podpora sa týmto nekončí. Majúc na mysli komplexnosť všetkých záležitostí spojených s výberovým procesom, poskytujeme predzamestaneckú podporu ako je pomoc pri pracovnom pohovore, spätná väzba a zhodnotenie procesu pohovoru, negociačné techniky ohľadom platu alebo proces nástupu nových zamestnancov. Ako ďalej môžeme uviesť, odraz našich vysokokvalifikovaných kompetencií poskytovaných od našich konzultantov a potvrdenie našej  dôveryhodnosti s klientami  poskytuje naozaj pravú garanciu pre každého odporučeného kandidáta.

Vyhľadávanie IT špecialistov

Vďaka porozumeniu high-techpožiadaviek pracovného trhu sme schopní okamžite zareagovať na silný záujem o IT profesionálov prostredníctvom jedinečných hard-to-find IT profilov (ťažko vyhľadateľných)...

 

IT Profesionálne zdroje a procesobsadzovania pracovných miest

Získajte jedinečné výhody s obsadením IT pozícií:

 • Programátorov (Java,.NET,C/C++,PHP,iOS,Android, COBOL, atď)
 • Dizajnerov a architektov (technických, riešiteľných, podnikanie, atď)
 • -Analystov (obchodných, technických)
 • Databázy a Reporting (Oracle, Microsoft,Cognos, SAS,Informatica, BI/DWH, atď)
 • Networks (CISCO)
 • ERP AND CRM ( SAP, Navision, Siebel,Cramer, atď)
 • Infrastructure(Window, Linux,UNIX,atď)
 • Consulting (funkčné, technické, obchodné)
 • Storage and Backup(Uchovávanie a zálohovanie)
 • Help Desk Specialist

 

Náš príjemný tím zložený z konzultantov zameranýchna nábor IT a Inžinierskych profesií dodávapermanentných a kontraktných zamestnancov,leading vendors, systémových integrátorov. Pracujeme na tom, aby sme zoptimalizovalivoľné príležitosti pre umiestnenie kandidátov v rámci našich partnerských spoločností a zároveň pracujeme aj na tom, aby sme minimalizovali zaťaženie našich partnerských spoločností v procesenáboru a selekcie toho pravého kandidáta.

Sme zaviazaní k tomu, že dokážeme umiestniť najlepšie kvalifikovaných kandidátov na pozícievyšších riadiacich funkcií (senior level), exekutívne, vysoko špecializované alebo iné, urgentne vyžadované pozície vo Vašej spoločnosti...

Diskrétne a efektívne headhunting

Sme si vedomí toho, že nájdenie perfektnej vhodnosti daného kandidátaneznamená iba vyplnenie selekčných kritérií.

Tým, že máme za sebou profesionálne skúsenosti vo vyhľadávaní talentov, poskytujeme našim klientom rozsiahle množstvo kandidátov na pozície vysokokvalifikovaných a zručných špecialistov a manažérov v rozličných oblastiach obchodu a priemyslu.

Kladenie dôrazuna to, že sa môžu vyskytnúť hocijaké nepredvídané ťažkosti v priebehu chodu náborového procesu, vďaka našej obzvláštnej starostlivosti a dôkladnosti zameranej na hĺbkové preskúmaniepotenciálov kandidátov, vykonávame exekutívnea priame vyhľadávanie pre rozličné špecifické pozícies výsledkami, ktoré súnepochybné. Kým headhuntingľudských zdrojov je charakterizované istýmivyžadovanými atribútmi, alebo určitými jazykovými schopnosťami, naši konzultanti kladú špeciálny dôraz na vykonávanie  osobitného, rešpektujúceho prístupu.

Naša práca je založená na princípoch rešpektovania ľudí, dôvernosti a požiadaviek našich klientov.

Sme zaviazaní k tomu, že dokážeme umiestniť najlepšie kvalifikovaných kandidátov na pozícievyšších riadiacich funkcií (senior level), exekutívne, vysoko špecializované alebo iné, urgentne vyžadované pozície vo Vašej spoločnosti...

Diskrétne a efektívne headhunting

Sme si vedomí toho, že nájdenie perfektnej vhodnosti daného kandidátaneznamená iba vyplnenie selekčných kritérií.

Tým, že máme za sebou profesionálne skúsenosti vo vyhľadávaní talentov, poskytujeme našim klientom rozsiahle množstvo kandidátov na pozície vysokokvalifikovaných a zručných špecialistov a manažérov v rozličných oblastiach obchodu a priemyslu.

Kladenie dôrazuna to, že sa môžu vyskytnúť hocijaké nepredvídané ťažkosti v priebehu chodu náborového procesu, vďaka našej obzvláštnej starostlivosti a dôkladnosti zameranej na hĺbkové preskúmaniepotenciálov kandidátov, vykonávame exekutívnea priame vyhľadávanie pre rozličné špecifické pozícies výsledkami, ktoré súnepochybné. Kým headhuntingľudských zdrojov je charakterizované istýmivyžadovanými atribútmi, alebo určitými jazykovými schopnosťami, naši konzultanti kladú špeciálny dôraz na vykonávanie  osobitného, rešpektujúceho prístupu.

Naša práca je založená na princípoch rešpektovania ľudí, dôvernosti a požiadaviek našich klientov.

Sledujúc zmeny na trhu s pracovnými príležitosťami sme zaviazaní poskytovať službyad hoc (pre tento špecifický účel)  a flexibilné náborové riešenia prostredníctvom umožnenia prístupu k významnému zdroju vysokošpecializovných nezávislých  kontrakčných dodávateľov...

IT kontrakčné zdroje a umiestnenie na pozície interim (dočasné, prechodné)

Podporiť služby kontrakčného charakteru pre zlepšenie výsledkov náborových plánov.

Ak sa Vaše potreby ohľadom náboru zvyšujú vzhľadomna otvorenie nových projektov, alebo jednoducho chcete iba znížiť náklady a administratívny systém vo Vašompersonálnom odddelení (HR), možno sa budete zaujímať o ponuku spolupráce s kontrakčnými dodávateľmi.

Ponuka interim Vám umožní prístup k vysoko kvalifikovaným zdrojom s teoretickými znalosťami a technickými zručnosťami v širokom rámci obchodného sektoru, najmä v oblasti IT špecialistov a top manažérov.

Poskytujeme preprofesionálov bezpečné a nezávislé prostredie, ktoré je vhodnéči už pre projekty, alebo stabilný druh práce vo všetkých druhoch IT, ako napr. operačné systémy, hardwarové zloženie, programovacie jazyky, aplikačné softvéry, databázy a sieťové dáta.

Prehodnotenie kompenzačnej stratégiea stratégie ohľadom benefitov Vašej spoločnosti

Bez ohľadu na to, či potrebujete pomoc pri vyriešení špecifických záležitostí alebo v procese vykonávania komplexného projektu, s nami dosiahnete uspokojivé riešenia.

Naše služby v oblasti Kompenzácie zahŕňajú tieto aspekty:

-Celkové kompenzačné  formulovanie

 • Kompenzačné prepojenie smerom k celkovej stratégii
 • Kompenzačné  prehľady
 • Alternatívne systémy odmeňovania (vrátane  charakteru oceňovania tímov a ostatné dynamické  oceňovacie stratégie )
 • Podpora vo vyriešení sporov

Ponúkame poradenstvo vo všetkých aspektoch plánov kompenzačného systému a zvládnutia  mnohonásobných špecifík, či už ide o špecifické záležitosti alebo komplexné projekty a z počiatočného posúdenia smerom k implementácii a komunikácii. Je veľmi dôležité, že stimulačné plány a ocenenia na báze výsledkov práce v rámci organizácie sú špecificky prispôsobené charakteru  a správania sa v rámci spoločnosti.

Konzultácie

Profesionálne poradenstvo ohľadom nájdenia toho najlepšieho riešenia  v oblasti ľudských zdrojov (HR)

Vysoko kvalitné uskutočnenie ponúkaných služieb

Kvalita dodania podmienená v percentuálnom vyjadrení vyplnených pozícií na základe požiadaviek našich klientov sa pohybuje stabilne  nad úrovňou 25 %. Zvyšok obsahuje zrušenia, konkurenčné požiadavky, zmeny v požiadavkách, záležitosti platov atď...

Správny prístup 

Naše expertízy si zasluhujú veľkú dôveru. Tým, že naša kvalita sa pohybuje stabilne nad 30 %, sme schopní vyplniť 25 % všetkých objednávok založených na báze úspešnosti.

 Inteligentná  komunikácia

Každý náš klient komunikuje s našim individuálnym predstaviteľom,  ktorý je jedným z našich skúsených konzultantov, ktorý vyrieši predkladané úlohy na dennej báze.

Najdôležitejšie hodnoty, Najdôležitejšie hodnoty, Najdôležitejšie hodnoty....

Vieme, ako osloviť ľudí a dokážeme, aby Vaši získaní ľudia u Vás zotrvali.

Záväznosť a priaznivo pôsobiaci druh komunikácie patria medzi najdôležitejšie hodnoty, ktoré definujú, ako sa správame a ako vykonávame naše služby.

Vytvárame pracovnú kultúru, ktorá dáva do popredia profesionálny a osobnostný rozvoj, čo je preukázané tým, že každý v našej organizácii prispieva ku kvalitnému poskytnutiu služieb pre našich klientov.

Tým, že neustále dosahujeme úroveň našich služieb stabilne nad 25%, v rámci služieb založených na úspešnosti sa zaväzujeme k 25 % vyplneniu všetkých voľných miest....

Zaviazanie sa            

Rozhodnite sa pre využite spoľahlivých a overených služieb s garanciami

Vieme, že úplne odovzdaní a zaviazaní špecialisti patria medzi najcennejšie hodnoty spoločnosti.

Našou hlavnou zárukou a zároveň podstatným kľúčom k úspechu je využitie všetkých našich doterajších zdrojových  techník kombinovaných s rešpektovaním nášho klientskeho  podnikateľského prostredia, ako i znalosť náborových záležitostí a presvedčivé porozumenie tomu, že „čas sú peniaze“.

Sme schopní dosiahnúť perfektne vyhovujúce výsledky vďaka tomu, že sme v neustálom kontakte s našimi klientami a kandidátmi, ako aj naše poznanie ich potrieb a očakávaní.

Vzhľadom na  rozvinutie našej vlastnej selekčnej metodológie a lepšiemu porozumeniu vyžadovaných kvalifikácií na každú individuálnu pozíciu, sme veľmi pohotoví a dokážeme preskúmať veľké množstvo perspektívnych zamestnancov a vybrať tiež tých správnych kandidátov. Poskytujeme pomoc k prístupom unikátnych profilov, ktoré vzhľadom na vyžadovanú kvalifikáciu a  ojedinelý charakter je veľmi ťažké obsadiť.

V súvislosti s našimi štandartami, prvý  skutočný  selekčný proces je prezentovaný naším klientom do niekoľko dní od zadania ich dopytu.

Komunikačné štandarty

Sme si vedomí toho, že byť prezieraví v komunikácii má veľký dopad na redukciu nákladov, na zvýšenie efektívnosti a uspokojivého podnikateľského prostredia....

Inteligentná  komunkácia

Zostaňte v kontakte s jedným z našich náborových pracovníkov, ktorý vyrieši všetky Vaše očakávané úlohy

Udržiavanie efektívnej spolupráce s našimi klientami patrí medzi jedinečnú dôležitosť, a preto teda kladieme dôraz na uskutočnenie excelentnej komunikácie.

Každý náš klient komunikuje s individuálnym predstaviteľom našej spoločnosti, ktorý je jedným zo skúsených konzultantov, ktorí vyriešia otvorené úlohy predkladané na každodennej báze.

Nepretržitý kontakt s našimi zákazníkmi  patrí medzi  náš osobitne vzácny zdroj informácií.

Naši konzultanti sú povinní sa oboznámiť s očakávaniami a potrebami našich partnerov, výsledkom ktorých je poskytnutie dostatočného množstva kandidátov s vyhovujúcimi a spoľahlivými zárukami.

Môžete sa spoliehať na ich asistenciu a expertízu počas celého náborového procesu.

Sme presvedčení, že dôvera a rešpektovanie v partnerskom vzťahu patria medzi podstatné faktory pre získanie a naplnenie stanovených cieľov oboch zúčastnených strán.

Naša misia

Našou misiou je ponúknuť množstvo pracovných ponúk kvalifikovaným kandidátom a naplniť očakávania klientov a potreby projektov. Rozhodli sme sa pôsobiť a získavať zdroje v krajinách východnej Európy.

Kontaktujte nás

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Tel: +421 903 427089
Copyright 2018 © Všetky práva vyhradené