Data-driven Product Manager

Advertised Category: 
Big Data
Project Management
Category Description: 
Information Technology\Product Management
Information Technology\Project Management
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Product Management
Big Data
Machine Learning
AI
Salary: 
Od 2200 EUR/mesiac Konečná výška odmeny závisí od skúseností a seniority kandidáta.

About the Client

Našim klientom je najväčšia slovenská mediálna spoločnosť, pričom do ich portfólia patrí najširšia škála printových a online titulov.
Zamestnanecké výhody, benefity:
- Prispevok na ročnú starostlivosť v poliklinikách ProCare,
- Príspevok na MultiSport kartu,
- Bicykláreň so sprchou,
- Služobný mobil aj na súkromné účely,
- Program Kolega odporúča kolegu,
- VIP zľavy na HEJ.sk a v lekárňach Dr. Max,
- Zľavy z ročného predplatného našich titulov,
- Relax zóny, kde sú dostupné všetky naše časopisy,
- Káva, čaje a barely s vodou sú už samozrejmosť
- Možnosť sebarealizácie,
- Profesionálny rozvoj,
- Prácu v priateľskom tíme a prácu z domu, no s pravidelným chodením na tímové porady

About the Role

Hľadáme vysoko kvalifikovaného a motivovaného Data-driven Product Growth and Innovation Manager-a, ktorý by sa pripojil do nášho tímu. Na danej pozícii budete zodpovedný za riadenie vývoja produktov založených na BigData analýze so zameraním na audience targeting, možnosti monetizácie a inovácie. Vaša úloha bude rozhodujúca pri formovaní dátovej stratégie spoločnosti, optimalizácii User Experience a maximalizácii výnosov. Ako ideálny kandidát by Vašimi silnými stránkami mali byť: dôraz a zameranie na produkt, porozumenie hĺbkovej analýzy užívateľov, skúsenosti s agilnými metódami vývoja a skutočný záujem o nové trendy ako AI, machine learning, analýza používateľov a vizualizácia dát.

Responsibilities

· Produktová stratégia: Vytvorenie a implementácia komplexnej stratégie a jednotlivých dátových produktov v súlade s celkovými obchodnými cieľmi so zameraním na optimalizáciu možností cielenia na publikum a možnosti monetizácie s využitím aktuálnych trendov.
· Analýza užívateľov: Využitie odborných znalostí v oblasti identifikácie a pochopenia správania cieleného publika, preferencií a potrieb používateľov. Využitie štatistík na podporu rozhodovania o produktoch a zlepšenie User Experience.
· Agilný vývoj: Spolupráca s cross-function tímami v súlade s metódami agilného vývoja produktov. Definícia jasných požiadaviek na produkt, jeho funkčnosť a dodanie v stanovených termínoch.
· Analýza údajov: Hĺbková analýza a interpretácia BigData s cieľom identifikovať trendy, vzory a modely. Využitie získaných údajov na podporu rozhodovania, meranie výkonnosti produktov a identifikáciu príležitostí na optimalizáciu.
· Monetizácia: Úzka spolupráca s obchodnými a predajnými tímami na vývoji a implementácii stratégií na monetizáciu publika. Identifikácia príležitostí na využitie dátových zdrojov a optimalizáciu zdrojov príjmu.
· Vznikajúce trendy: Prehľad o najnovších trendoch v oblasti BigData, AI, machine learning, analýzy používateľov a vizualizácie údajov. Prieskum a hodnotenie nových technológií a nástrojov, ktoré môžu zlepšiť dátové produkty a stratégie.
· Spolupráca: Podpora silných interných vzťahov vrátane vrcholového manažmentu, produktových tímov, dátových analytikov a vývojárov. Zabezpečenie podpory cross-function spolupráce.
· Vizualizácia údajov: Spolupráca s dizajnérmi a odborníkmi na vizualizáciu údajov na vývoji presvedčivých a intuitívnych výstupov, ktoré efektívne komunikujú komplexné informácie zainteresovaným stranám.

Requirements

- Preukázaná prax (5 rokov) ako produktový manažér alebo podobná rola, najlepšie vo vydavateľskej alebo mediálnej organizácii.
- Silné zameranie na produktové vedenie s preukázateľným uvedením produktov na trh
- Znalosť hĺbkovej analýzy publika, jeho segmentácie a stratégií cielenia.
- Znalosť agilných vývojových metód a práca s cross-function tímami.
- Solídne znalosti vývoja a analýzy BigData, vrátane dátového modelovania, SQL a nástrojov na vizualizáciu dát.
- Prehľad v oblasti umelej inteligencie, machine learning a analýzy užívateľov a ich využitie pri zlepšovaní produktov.
- Vynikajúce komunikačné schopnosti so schopnosťou efektívne sprostredkovať komplexné informácie technickým aj netechnickým zainteresovaným stranám.
- Silné analytické schopnosti a schopnosti riešiť problémy so zmyslom pre detail.
- Proaktívny a motivovaný prístup so schopnosťou vyniknúť v rýchlom a dynamickom prostredí.

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on sebastian.barilik@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved