SW architect

Advertised Category: 
Software Architecture
Primárny skill: 
Information Technology\Architecture
Level: 
Permanent
Contract
Krajina: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
SW Architecture
Java
Ponúkaný plat: 
3 000 - 4 500 EUR/m.

About the Client

Nas klient sa zaoberá známym zložitým problémom – hľadaním ihly v kope sena. Naši zákazníci majú veľké množstvo štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát, v ktorých chcú: vyhľadávať, hľadať súvislosti, extrahovať dôležité informácie.

About the Role

Hlavnou úlohou bude návrh architektúry systémov na technologickej platforme Java a dohľad nad správnou implementáciou navrhovaného riešenia. Návrhy konzultuje, komunikuje a prezentuje zákazníkom.

Responsibilities

· Analýza požiadaviek klientov za účelom zostavenia technického konceptu riešenia a výberu vhodných technológií
· Návrh architektúry riešenia, identifikácia a vyhodnocovanie variantných riešení
· Technický dohľad a riadenie vývojového tímu
· Podieľanie sa na príprave štúdii realizovateľnosti z technického pohľadu (limity, možnosti, škálovateľnosť, kontinuita....)
· Zodpovednosť za správnosť, efektívnosť a účelnosť navrhovanej architektúry, definovanie pravidiel a štandardov kvality
· Dokumentácia softvérovej architektúry
· Dohľad nad riešením z technickej perspektívy
· Spolupráca pri deploymente riešenia s projektovým manažérom a vedúcim vývoja
· Komunikácia so spolupracujúcimi subjektami na technické účely (ak sú takéto subjekty do projektu zapojené)

Requirements

· Komunikatívny a proaktívny typ, strategické myslenie
· Nadhľad, orientácia na detail, precíznosť
· Znalosť celého cyklu SW vývoja, znalosť princípov OOP
· Pokročilé skúsenosti s vývojom na platforme Java
· Vítané sú skúsenosti s riadením vývojového tímu
· Modelovanie v UML
· Orientácia v technológiách - dependency injection (Spring, EJB, ...) a MVC frameworkoch (Spring MVC, Play, ...) výhodou
· Skúsenosti s frameworkami a nástrojmi pre tvorbu distribuovaných aplikácií a integráciu systémov (Apache CXF, ActiveMQ, Fuse ESB, Akka, ...) výhodou
· Skúsenosti s používaním nástrojov pre automatizáciu zostavovania projektov a správu závislostí (Maven, Gradle)
· Continuous integration (Jenkins, Hudson)
· Skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) a test-driven vývojom

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on tomas.kerekanic@sourcefirstinternational.com .
Naša misia

Našou misiou je ponúknuť množstvo pracovných ponúk kvalifikovaným kandidátom a naplniť očakávania klientov a potreby projektov. Rozhodli sme sa pôsobiť a získavať zdroje v krajinách východnej Európy.

Kontaktujte nás

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovenská republika
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Tel: +421 903 427089
Copyright 2018 © Všetky práva vyhradené