Web Developer

Advertised Category: 
JavaScript
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
JavaScript
Angular
Salary: 
*Od 2200 EUR/m (Výška mzdy predstavuje minimálnu garantovanú sumu základnej zložky vzťahujúcu sa na uvedenú pracovnú pozíciu. Finálna výška ponúkanej mzdy môže byť vyššia, jej výška sa bude odvíjať od skúseností a znalostí daného kandidáta.)

About the Client

Spoločnosť vytvára softvér v oblasti predpovede počasia. Robia aplikácie pre letiská, vojenské základne, hydrometrologické stanice a svoj softvér majú aj na ponorkách. Svoje služby poskytujú celosvetovo (cez Austráliu, Nový Zéland, Južnú Ameriku, arabské krajiny až po Antarktídu).

About the Role

Mal by si byť vývojár s dostatočnými skúsenosťami na vývoj kompletnej webovej stránky s dynamickým obsahom – výber vhodných technológií, kódovanie grafického dizajnu do HTML / CSS alebo webových komponentov, implementácia back-endových prepojení atď. slobodu pri vývoji aplikácie na základe vášho návrhu, ale spochybňuje vašu zodpovednosť za jej integráciu s časťami vyvinutými ostatnými členmi projektového tímu.

Responsibilities

Vyvíjať budeš frontendovú časť našich existujúcich a nových webových aplikácií a webových komponentov založených na HTML5 / CSS / TypeScript / JavaScript / Angular, ako aj back-end založený na NodeJS / TypeScript / NestJS.
Budeš implementovať webové aplikácie založené na formulári s overením na strane klienta aj grafickú vizualizáciu informácií o počasí alebo klíme.
Pomôžeš nám s výberom vhodných webových technológií a frameworkov a spolupracovať budeš s ľuďmi z iných tímov, s dizajnérmi používateľského rozhrania a s našimi zákazníkmi.

Requirements

Odborná prax s vývojom jednostránkových webových aplikácií (front-end aj back-end) minimálne 1 rok
Pokročilé skúsenosti s doručovaním obsahu na báze AJAX z externých webových služieb (JSON RPC, REST, SOAP alebo iné)
Skúsenosti s programovaním v TypeScript / JavaScript / ES6+
Dobrá znalosť nových značiek a technológií HTML5, ako sú video, plátno, webové úložisko, drag & drop, geolokácia, komunikácia cez web soket
Dobrá znalosť HTML / CSS a skúsenosti s riešením problémov s nekompatibilitou v rôznych webových prehliadačoch
Skúsenosti s responzívnym dizajnom (Materiál), základná grafická manipulácia, fonty, ikony
Znalosť niektorých moderných webových frameworkov na strane klienta (napr. Angular, Angular JS, React, Vue, …) a knižníc (napr. RxJS, NgRx, LeafletJS) a ochota učiť sa nové
Schopnosť riešiť problémy s webovou bezpečnosťou, ako je autentifikácia a autorizácia, XSS, CSRF, vkladanie kódu, odoslanie dvojitého formulára
Znalosť nástrojov súvisiacich s full-stack webovým vývojom – správcovia balíkov, zavádzače modulov, transpilery, polyfilly, CSS / JS preprocesory, minifikátory (napríklad Yarn, NPM, Angular CLI, NX, Webpack, SASS / SCSS, atď...)
Pracovné skúsenosti s git (alebo iným systémom riadenia zdrojov ako SVN, CVS, TFS)
Schopnosť čítať/písať v angličtine

Nice to Have Skills

QL databázy (PostgreSQL, MySQL)
Geopriestorové (GIS) formáty a protokoly (KML, WMS, WCS, WFS)
Webové vývojové rámce Java (Java SE, Java EE, EJB, Hibernate, JSP, JSF)
Dátové formáty a spracovanie (XML, JSON, XSLD)
Skriptovacie jazyky (Python, PHP)
Konfigurácia webových serverov (NGINX, Apache, Glassfish, Tomcat, IIS atď.)
Grafický dizajn a používanie súvisiacich nástrojov
Vývoj bohatých internetových aplikácií v Adobe Flex a ActionScript
Toto je príklad toho s čím sa môžeš u nás stretnúť

How to apply
V prípade Vášho záujmu uchádzať sa o túto pozíciu nám prosím pošlite Váš životopis v anglickom jazyku na matus.vavrik@sourcefirstinternational.com.
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved