System Admnistrator

Advertised Category: 
Linux/Unix
Category Description: 
Information Technology\System Administration & Engineering
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Linux
Docker
Salary: 
Min. mzda 1700 €/mesiac, konkrétna mzda bude dohodnutá na základe schopností a skúseností uchádzača

About the Client

Náš klient je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Náš klient je súčasťou medzinárodnej skupiny, ktorá pôsobí vo viac ako 30 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 15 000 ľudí.

About the Role

Pre nášho klienta hľadáme systémového administrátora.

Responsibilities

• v spolupráci s architektom vytvárať špecifikácie a dizajn riešení   
• príprava implementačného plánu, koordinácia juniornejších kolegov pri implementáciách
• implementácia navrhnutých riešení
• riešenie problémov, spolupráca s vývojovými tímami
• zvyšovať svoje znalosti technológií a produktov (aj doteraz neimplementovaných)
• príprava a kontrola technickej dokumentácie
• návrh, implementácia a testovanie Proof of Concept prostredí
• prispievať k zlepšovaniu implementačných procesov a postupov (automatizácia)
• pri úspešnom zavedení novej technológie usporiadať workshop pre kolegov, prípadne zákazníka
• pomoc pri technickom napredovaní menej skúsených kolegov

Requirements

• 3+ ročné skúsenosti s administráciou Linuxových systémov
• 1+ ročné skúsenosti s implementáciou aplikácií postavených nad technológiou Docker
• 1+ ročné skúsenosti s implementáciou riešení okolo platformy Docker ako Swarm, Kubernetes, Rancher, OpenShift a iné, zahŕňajúce aj vysokú dostupnosť, bezpečnosť, monitoring a zálohovanie
• 1,5+ ročné skúsenosti s prácou u zákazníka v pozícii technického konzultanta, implementátora riešenia

Nice to Have Skills

• výhodou je znalosť technológií ako elasticsearch, logstash, kibana, kafka, redis, cassandra a pod.
• základné znalosti ohľadne aplikačných architektúr a ich základných komponentov
skúsenosti s virtulizačnými platformami veľkou výhodou
• komunikačné a prezentačné schopnosti výhodou

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on maros.rusnak@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved