SW Integration Engineer

Advertised Category: 
Automated SW Testing
Category Description: 
Information Technology\Testing & QA (Automated)
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Zilina
Keywords: 
testing, docker, kubernetes, helm, harbor, robot framework, gitlab, ci/cd
Salary: 
From 1500EUR/month, Final salary depends on candidate´s professional experience

About the Client

Naším klientom je nemecko-slovenská inovatívna spoločnosť s dlhodobou tradíciou. V celkovo štyroch do značnej miery samostatných divíziách sa vyvíjajú, produkujú a distribuujú systémy pre parkoviská a centrá voľného času, systémy pre železničnú zabezpečovaciu techniku, systémy vybavenia cestujúcich a systémy pre čerpacie stanice a pod.

About the Role

Pre nášho klienta hľadáme SW Integration Engineera do Ziliny,

Responsibilities

Ako člen projektového tímu integrovať a podporovať uvedenie systému Account-based Ticketing do prevádzky.

Integrácia softvérových komponentov (koncové zariadenia, servisy JEE, Web portály a i.) vyvíjaných viacerými scrum tímami a externými dodávateľmi:
- nasadenie softvéru do testovacieho prostredia,
- tvorba, realizácia a spustenie automatizovaných testov (funkcionalita, stabilita, výkonnosť a i.),
- zaistenie funkčnosti softvéru (zistiť, prečo nefunguje a ak je možné, opraviť alebo zaznamenať vzniknutý problém),
- overenie a zabezpečenie, aby softvérové komponenty fungovali správne a poskytovali požadovanú funkcionalitu.
- Podpora testovania a podpora zákazníckych akceptačných testov.
- Preskúmanie a objasnenie nájdených chýb.
- Riešenie vzniknutých problémov.

Requirements

- Orientácia na cieľ, ochota skúmať a riešiť problémy vzniknuté v softvérovom systéme.
- Skúsenosť s testovaním softvéru a automatizovaným testovaním.
- Skúsenosť s kontajnerizáciou (Kubernetes, Docker, Helm, Harbor)
- Gitlab ci/cd, Robot framework a client/server komunikácia a bezpečnosť.
- Skúsenosť s analýzou a riešením problémov.
- Skúsenosť s OS Linux minimálne na používateľskej úrovni,
- Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom,

Nice to Have Skills

- znalosť nemeckého jazyka výhodou.
- scripting výhodou.

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on martin.lukac@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved