SW Architekt

Advertised Category: 
Software Architecture
Category Description: 
Information Technology\Architecture
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Java
C#
PHP
Architecture
UML
Salary: 
Mzda od 2800 eur brutto

About the Client

Naším klientom je slovenská technologická spoločnosť s 25-ročnými skúsenosťami s konzultáciami, integráciami, prevádzkou, podporou a outsourcingom pre oblasti IT infraštruktúr, manažmentu dát, softvérového vývoja, bezpečnosti informačných systémov a riadenia IT služieb.

About the Role

Na pozícii budete zodpovedný za vytvorenie a nastavenie technologickej realizácie projektov v súlade s business architektúrou

Responsibilities

- komunikácia so zákazníkmi s cieľom konzultovania potrieb komplexných informačných systémov
- tvorba a podieľanie sa na tvorbe stratégii a architektúre riešení
- voľba a podieľanie sa na voľbe stratégii a metodických postupov oddelenia
- voľba správnych technológii z funkčného a parametrického pohľadu pre riešenia
- analýza a návrh technickej realizácie riešení (konceptuálna architektúra, integrácia, aplikačná architektúra, koncepty infraštruktúrnej a sieťovej architektúry) so zohľadnením business architektúry, požiadaviek funkcionality, dátového modelu a user interface
- tvorba podieľanie sa na tvorbe detailných funkčných špecifikácií a implementačných zadaní
- nasadzovanie a customizácia vybraných technologických riešení
- budovanie know-how zo zverených domén s dôrazom na legislatívne pozadie firemného portfólia
- zodpovednosť za sledovanie trendov a za zvyšovanie odborných vedomostí vo zverených oblastiach

Requirements

- relevantné praktické skúsenosti minimálne 2 roky ako architekt, alebo 4 roky ako samostatný programátor
- znalosti tvorby analýzy IS (procesná, funkčná, technická)
- znalosť UML problematiky so zameraním na Archimate
- skúsenosti minimálne s jedným z nasledovných nástrojov: Rational Rose, Enterprise Architect, Oracle Designer
- vítaná znalosť aspoň jedného programovacieho jazyka (Java, PHP, C#)
- skúsenosti s vývojom pokročilých webových produktov, znalosť UI frameworkov výhodou
- znalosť databázového prostredia: MS SQL, ORACLE, PostgreSQL alebo MYSQL
- schopnosť samostatnej logickej analýzy vecnej problematiky v rôznych odboroch
- precíznosť, schopnosť dotiahnuť detaily do konca
dobré komunikačné a prezentačné zručnosti

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on tomas.kerekanic@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved