SW architect

Advertised Category: 
Software Architecture
Category Description: 
Information Technology\Architecture
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
SW Architecture
Java
Salary: 
3 000 - 4 500 EUR/m.

About the Client

Nas klient sa zaoberá známym zložitým problémom – hľadaním ihly v kope sena. Naši zákazníci majú veľké množstvo štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát, v ktorých chcú: vyhľadávať, hľadať súvislosti, extrahovať dôležité informácie.

About the Role

Hlavnou úlohou bude návrh architektúry systémov na technologickej platforme Java a dohľad nad správnou implementáciou navrhovaného riešenia. Návrhy konzultuje, komunikuje a prezentuje zákazníkom.

Responsibilities

· Analýza požiadaviek klientov za účelom zostavenia technického konceptu riešenia a výberu vhodných technológií
· Návrh architektúry riešenia, identifikácia a vyhodnocovanie variantných riešení
· Technický dohľad a riadenie vývojového tímu
· Podieľanie sa na príprave štúdii realizovateľnosti z technického pohľadu (limity, možnosti, škálovateľnosť, kontinuita....)
· Zodpovednosť za správnosť, efektívnosť a účelnosť navrhovanej architektúry, definovanie pravidiel a štandardov kvality
· Dokumentácia softvérovej architektúry
· Dohľad nad riešením z technickej perspektívy
· Spolupráca pri deploymente riešenia s projektovým manažérom a vedúcim vývoja
· Komunikácia so spolupracujúcimi subjektami na technické účely (ak sú takéto subjekty do projektu zapojené)

Requirements

· Komunikatívny a proaktívny typ, strategické myslenie
· Nadhľad, orientácia na detail, precíznosť
· Znalosť celého cyklu SW vývoja, znalosť princípov OOP
· Pokročilé skúsenosti s vývojom na platforme Java
· Vítané sú skúsenosti s riadením vývojového tímu
· Modelovanie v UML
· Orientácia v technológiách - dependency injection (Spring, EJB, ...) a MVC frameworkoch (Spring MVC, Play, ...) výhodou
· Skúsenosti s frameworkami a nástrojmi pre tvorbu distribuovaných aplikácií a integráciu systémov (Apache CXF, ActiveMQ, Fuse ESB, Akka, ...) výhodou
· Skúsenosti s používaním nástrojov pre automatizáciu zostavovania projektov a správu závislostí (Maven, Gradle)
· Continuous integration (Jenkins, Hudson)
· Skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) a test-driven vývojom

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on tomas.kerekanic@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved