Solution Architect (Progress OpenEdge)

Advertised Category: 
Software Architecture
Category Description: 
Information Technology\Architecture
Level: 
Permanent
Country: 
Czech Republic
City: 
Prague
Keywords: 
Architecture, Progress OpenEdge
Salary: 
n/a

About the Client

Náš klient je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaobe investíciami, dôchodkovým sporením, poisteniami a bankovými produktmi.

About the Role

Na pozici Solution Architect budete mít na starosti návrh řešení dle potřeb businessu tak, aby je bylo možné implementovat do interního penzijního systému tak, aby byly v souladu se standardy firemní architektury. Budete participovat na tvorbě standardů architektury, zvyšovat povědomí o IT ve firmě a přinášet nová technologická řešení.

Responsibilities

- Návrh optimálních řešení business požadavků s cílem efektivně využít prvky firemní architektury. Tvorba DSAD dokumentů (Detailed Solution Architecture Design) na základě RMD a SAD dokumentů.
- Analýza a návrh řešení interní aplikace Starpension
- Zabezpečování souladu mezi business požadavky a strategií rozvoje IT
- Aktivní spolupráce s enterprise architektem, solution architekty a business analytiky s cílem řešit technické omezení, najít kompromis mezi business požadavky a komplexní IT solution architekturou, maximalizovat výkon a snížit náklady a rizika implementace
- Identifikace bezpečnostních, business a operačních rizik souvisejících s IT a návrh opatření na jejich zmírnění
- Analýza výběru softwaru pro komponenty architektury (a integraci) na základě business požadavků, pokynů a zásad zabezpečení/architektury
- Dohled nad vývojem testovací strategie, stanovení požadavků a nástrojů testovacího prostředí a řízení požadavků na změny

Requirements

- Znalost IT trendů v oblasti Service Oriented Architecture, celkový přehled o nových architektonických technologiích
- Znalost technologie Progress
- Vysoká úroveň logického myšlení, schopnost syntetického a analytického myšlení
- Znalost UML
- Přehled současných trendů v oblasti integrace databází, webové a IT infrastruktury
- Schopnost chápat business procesy a schopnost tyto proceesy převést do schválené IT architektury
- Pokročilé vyjednávací schopnosti
- Znalost systému Progress OpenEdge, Progress 4GL/ABL
- Znalost anglického jazyka min. na úrovni B2

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on oliver.zbranek@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved