Solution Architect

Advertised Category: 
Java
Software Architecture
Category Description: 
Information Technology\Architecture
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Solution Architect, Java
Salary: 
3 000 - 4 500 EUR / mesiac (brutto)

About the Client

Naším klientom je slovenská IT firma, ktorá svojím zákazníkom pomáha vyhľadávať dáta, hľadať súvislosti a extrahovať dôležité informácie. Spoločnosť vyvíja riešenia pre prácu s veľkým objemom dát.

About the Role

Hlavnou úlohou bude návrh architektúry systémov na technologickej platforme Java a dohľad nad správnou implementáciou navrhovaného riešenia. Návrhy Architekt konzultuje, komunikuje a prezentuje zákazníkom.

Responsibilities

- analýza požiadaviek klientov za účelom zostavenia technického konceptu riešenia a výberu vhodných technológií
- návrh architektúry riešenia, identifikácia a vyhodnocovanie variantných riešení
- zodpovednosť za správnosť, efektívnosť a účelnosť navrhovanej architektúry, zodpovednosť za kvalitu kódu
- dokumentácia softvérovej architektúry
- dohľad nad riešením z technickej perspektívy
- technický dohľad a riadenie vývojového tímu

Requirements

- komunikatívny a proaktívny typ osobnosti, strategické myslenie
- nadhľad, orientácia na detail, precíznosť
- znalosť celého cyklu SW vývoja, znalosť princípov OOP
- pokročilé skúsenosti s vývojom na platforme Java
- modelovanie v UML
- skúsenosti s používaním nástrojov pre automatizáciu zostavovania projektov a správu závislostí (Maven, Gradle)
- continuous integration (Jenkins, Hudson)
- skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM) a test-driven vývojom

Nice to Have Skills

- skúsenosti s riadením vývojového tímu
- orientácia v technológiách - dependency injection (Spring, EJB, ...) a MVC frameworkoch (Spring MVC, Play, ...)
- skúsenosti s frameworkami a nástrojmi pre tvorbu distribuovaných aplikácií a integráciu systémov
- certifikácia TOGAT, ArchiMate

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on tomas.kerekanic@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved