Software Architect (Java/Devops)

Advertised Category: 
Java
DevOps
Software Architecture
Category Description: 
Information Technology\Architecture
Information Technology\Middleware & DevOps
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Zilina
Kosice
remote
Keywords: 
Java
Spring
Docker
Kubernetes
AWS
Salary: 
Minimálna základná mzda pre danú pozíciu je 3000€ brutto. Konkrétna výška mesačnej mzdy závisí od znalostí a skúseností kandidáta.

About the Client

Náš klient je s 21 pobočkami v Európe, Ázii a v Amerike, je najvýznamnejším dodávateľom komplexných IT riešení v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a dôchodkového zabezpečenia. S viac ako 900 zamestnancami, je spoľahlivým partnerom pre zákazníkov a zároveň stabilným pilierom pre zamestnancov.

About the Role

Pre klienta hľadáme SW Architekta (Java/Devops background)

Responsibilities

Vývoj na budúcnosť orientovaných a na mieru šitých priemyselných riešení založených na inovatívnych a moderných technológiách vo veľkých IT projektoch.
Tvorba sofistikovaných konceptov a ich následná implementácia do „Proof of concept“, vývoja produktov a zákazníckych projektov a ich prezentácia v akvizíciách a predbežných štúdiách.
Navrhovanie našich vývojových metód a nástrojov, ako aj našich Build a Rollout-procesov a zavádzania, podpora pre tímy a zákazníkov pri používaní nových metód a nástrojov.
Preberanie zodpovednosti za technický projektový manažment alebo softvérovú architektúru.

Requirements

Veľmi dobré praktické skúsenosti s modernými metódami vývoja softvéru, technológiami a vývojovými nástrojmi.
Dobré skúsenosti s vývojom aplikácií alebo poradenstvom v oblasti architektúry a integrácie.
Vynikajúce znalosti jazyka Java a hĺbkové know-how v open-source prostrediach s Continuous Build a Deploymentom na Kubernetes.
Ideálne úspešne ukončené VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa.
Aktívna úroveň anglického alebo nemeckého jazyka (B2 a vyššie), nemecký jazyk výhodou.

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on matus.hromadka@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved