Senior Tester/Test Lead

Advertised Category: 
Automated SW Testing
Category Description: 
Information Technology\Testing & QA (Automated)
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Prešov/Košice
Keywords: 
Automated Testing, Selenium
Salary: 
1 500 EUR/mesiac finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta. Ostatné finančné a nefinančné benefity budú prezentované na pohovore.

About the Client

Náš klient je poskytovateľ riešení pre finančné inštitúcie v oblasti FrontOffice apikácií aj BackOffice systémov. Medzi ich úspešné riešenia patria Self Service Banking a Branch Banking. Na trhu pôsobia už vyše 30 rokov, aktuálne najmä v Čechách, na Slovensku a v Rusku.

About the Role

Koho hľadáme:
- senior testera so skúsenosťami v QA
- rýchlo adaptabilného, schopného zapojiť sa ihneď do procesu testovania
- otvoreného učiť sa nové veci a aplikovať ich
- s vedomosťami a vybudovanými pracovnými návykmi spolupracovať na agilných projektoch
- kľúčové vlastnosti: serióznosť, precíznosť, samostatnosť, komunikatívnosť

Responsibilities

- zodpovedať za kvalitu vyvíjaného diela
- aktívna spolupráca v rámci vývojového tímu
- práca organizovaná v šprintoch
- kontrola analytických výstupov
- príprava a údržba testovacej dokumentácie
- manuálne testy FE/BE
- automatizovane testy - príprava, údržba
- testovacie prostredie - príprava a údržba dát
- reporting chyb do tímu
- reporting výsledkov testov do tímu a k zákazníkovi
- vzdelávanie a zdokonaľovanie sa
- participácia na zlepšovaní a optimalizácií testovacieho procesu

Requirements

- skúsenosti s QA a automatizáciou testov
-skúsenosti s nástrojmi:
Selenium, Katalon Studio, Cypress, Cucumber, Appium
- Ready API, Postman
- Oracle, PostgreSQL
- Jira, Confluence, Agile
- Windows, Mac, Linux
- iOS, Android

Nice to Have Skills

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on tomas.textoris@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved