Senior Java Developer/Team Lead

Advertised Category: 
Java
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava/Žilina
Keywords: 
Java
Team leading
Salary: 
Od 2 900 EUR/mesiac (v závislosti od predchádzajúcich skúseností kandidáta)

About the Client

Našim klientom je spoločnosť, ktorá už cez 30 rokov patrí medzi vedúcich implementátorov komplexných informačných systémov na slovenskom trhu. Jej cieľom je pochopiť podnikové procesy zákazníkov a vytvoriť pre nich inovatívne riešenia najmä v poisťovníctve, bankovníctve, priemysle a štátnej správe.

Čo klient ponúka:_
- osobnostný a profesný rast v rámci firemnej politiky vzdelávania popri skúsených seniorných kolegoch
- práca v mladom a kreatívnom tíme so skúsenými expertami
- práca v dynamickej spoločnosti s najnovšími technológiami
- inšpiratívne prostredie rôznorodých aplikácií bežiacich v cloude
- flexibilný pracovný čas, možnosť home office
- rôzne firemné akcie a teambuildingové aktivity
- pravidelné firemné raňajky a kvalitná káva zadarmo
- atraktívny benefitný systém spoločnosti

About the Role

Pre klienta hľadáme skúseného Java developera, s potenciálom stať sa Team Leaderom, prípadne Java Team Leada kt. je stále otvorený aj programovaniu v Jave.
U klienta budeš i rozvíjať niektorý z ich informačných systémov, ktorý má zanietených zákazníkov, spokojných používateľov, ale predovšetkým skvelý realizačný tím. Vďaka kvalitnej funkčnej dekompozícii, microservisnej architektúre a najnovším technológiám podporeným vysokou mierou automatizácie klient ponúka zákazníkom atraktívne produkty s dlhodobou morálnou úžitkovou hodnotou.

Responsibilities

- Programovať komplexné webové aplikácie s dôrazom na znovupoužiteľnosť, robustnosť a udržateľnosť
- Pripravovať low-level dizajn aj spolupracovať na tvorbe architektúry
- Tvoriť/udržiavať technickú a softvérovú špecifikáciu
- Navrhovať riešenia úloh s prihliadnutím na dizajn to cost princípy a maximalizáciu úžitkovej hodnoty

Ako Tímlíder budeš zodpovedný za:
- Vedenie a osobnostný rozvoj tímu ľudí s ktorými budeš dielo dodávať
- Učenie svojho tímu ako preberať zodpovednosť za jasne ohraničené a dielčie úlohy (identifikovať a rozvíjať budúcich Tímlídrov)
- Pomáhať členom tímu zostavovať ich plán vzdelávania
- Spolupracovať s dedikovaným prevádzkovým tímom pri technickej podpore produkčného systému
- Spoluprácovať so zadávateľmi, analytikom a interným PM za účelom analýzy a upresňovania požiadaviek, rozsahu, cieľov projektu a potrebného času na realizáciu

Requirements

Ako Tímlíder:
- Motivuješ svoj tím k tomu najlepšiemu výkonu
- Vieš jasne definovať víziu a ciele kam svoj tím chceš viesť a ako to spoločne dokážete dosiahnuť
- Deleguješ právomoci a vieš spätne validovať vykonané úlohy
- Ideš svojmu tímu príkladom, máš primeranú dávku asertivity a autority
- Máš schopnosť komunikovať, argumentovať a podávať konštruktívnu spätnú väzbu
- Dokážeš identifikovať a riešiť, tak technické, ako aj koordinačný problémy
- Máš to v hlave usporiadané, vieš si stanoviť priority a máš chuť posúvať sa a kontinuálne sa vzdelávať

V neposlednom rade si:
- Konzistentný, úprimný a otvorený
- Schopný sebareflexie - okrem iných vieš zmeniť aj svoj názor

Technické požiadavky:
- Seniorné skúsenosti s vývojom v Jave
- Spring/Springboot, Hibernate, SQL a WS-*/REST, RabbitMQ, Kafka, Consul, Camunda, Azure stack, Kubernetes, Docker, Jenkins
- Praktické skúsenosti so SCRUM frameworkom

Nice to Have Skills

- komunikatívna úroveň angličtiny
- skúsenosti s riešením špeciálnych záležitostí ako napr. toolset/troubleshooting, performance tuning JVM

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on tomas.kerekanic@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved