Senior developer

Advertised Category: 
Java
Other SW Development
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Java
Salary: 
Základná mzda od 2000 €/mes. v závislosti od individuálnych schopností a skúseností kandidáta + zaujímavé koncoročné odmeny.

About the Client

Náš klient sa špecializuje na komplexné a bezpečné informačné a komunikačné systémy ako sú LAN/WAN siete a dátové centrá a na špeciálne systémy pre ozbrojené sily a zbory, políciu, civilnú ochranu, hasičský a záchranný zbor a záchranné služby prípadne implementácie v náročnom priemyselnom prostredí.

About the Role

Vývoj Java aplikácii, tvorba dizajnovej dokumentácie, správa technickej dokumentácie

Responsibilities

Vývoj Java aplikácií
Spolupráca s vývojovým tímom
Participácia na architektúre riešenia
Prebratie zodpovednosti za časť riešenia
Vedenie juniornejších členov teamu

Requirements

Minimálne 4 roky skúseností s analýzou a návrhom aplikácií
Minimálne 5 rokov vývoj Spring alebo JEE
Skúsenosti s databázami a znalosť SQL
Chcieť napredovať a učiť sa

Nice to Have Skills

Skúsenosti s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
Skúsenosti s GraphQl
Skúsenosti s Docker
Skúsenosti s Kubernetes
Skúsenosti s Prometheus, Grafana, Loki
Skúsenosti s JUnit a Mockito
Skúsenosti so spring stackom (spring cloud, spring data, spring kafka, spring security, spring actuator)
Skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)
Skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
Skúsenosti s databázami
Skúsenosti s microservice architektúrou a konceptami
Skúsenosti s JMS, Apache kafka
Skúsenosti s AWS, Azure
Skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
Skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoj

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on jakub.dobias@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved