Senior Backend Developer

Advertised Category: 
PHP
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
 PHP
Slim
Symfony
Laravel
Salary: 
od 3000 €/brutto (v závislosti od predchádzajúcich skúseností kandidáta)

About the Client

Našim klientom je spoločnosť, ktorá už 27 rokov patrí medzi vedúcich implementátorov komplexných informačných systémov na slovenskom trhu. Jej cieľom je pochopiť podnikové procesy zákazníkov a vytvoriť pre nich inovatívne riešenia najmä v poisťovníctve, bankovníctve, priemysle a štátnej správe. Táto pozícia je pre jej dcerskú spoločnosť zameranú na softwarove GPS riešenia.

About the Role

Pre nášho klienta, hľadáme skúsenosťami seniorného PHP developera na vývoj GPS monitorovacieho systému s čiastočným home office.

Responsibilities

* aktívne spolupodieľanie sa na vývoji sw produktov spoločnosti – spoluúčasť na technických analýzach, na implementácii riešenia, tvorbe technickej dokumentácie
* dodávanie softvérových riešení, pridávanie nových funkcionalít a údržba existujúcich
* spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi tímu
* pochopenie požiadaviek na vývoj produktu a ich aplikovanie do vývoja
* dodržiavanie dohodnutých štandardov písania kódu

Requirements

* min. 5 rokov skúseností na developerskej pozícii, z toho min. 2 roky na obdobnej pozícii
* skúsenosť s PHP 7.3+, povedomie o PHP 8, znalosť PHP ekosystému
* znalosť OOP, schopnosť písať SOLID kód
* znalosť PHP frameworku (napr. Slim, Symfony, Laravel)
* skúsenosť z väčších PHP projektov - podmienka
* prehľad o architektúre niektorého RDBMS (MariaDB/MySQL alebo PostgreSQL), znalosť SQL
* skúsenosť s optimalizáciou SQL dopytov
* znalosť Git, aktívna účasť na codereview
* skúsenosť s automatizáciou, asynchrónnym spracovaním
* znalosť HA problematiky, skúsenosti s clusterovým prostredím
* Redis, message broker/queue systémy, event sourcing, docker, microservices
* prehľad o problematike cloud computingu
* skúsenosť so scrumom alebo inými agilnými metodikami vývoja
* skúsenosť s automatizovaným testovaním, CI
* záujem o nové technológie a trendy
* analytické a inovatívne myslenie
* vysoká miera samostatnosti a zodpovednosti
* tímový hráč
* Anglický jazyk - mierne pokročilý (B1)

Nice to Have Skills

* prehľad v návrhových vzoroch, znalosť DDD - výhoda
* znalosť aspoň jedného jazyka: Golang, Elixir, Python - výhoda
* znalosť Linuxu na admin úrovni - výhoda

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on sebastian.barilik@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved