Project Manager

Advertised Category: 
Project Management
Category Description: 
Information Technology\Project Management
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
SW Project Management
Salary: 
Od 3 000 EUR/mesiac (v závislosti od predchádzajúcich skúseností kandidáta)

About the Client

Našim klientom je spoločnosť, ktorá už cez 30 rokov patrí medzi vedúcich implementátorov komplexných informačných systémov na slovenskom trhu. Jej cieľom je pochopiť podnikové procesy zákazníkov a vytvoriť pre nich inovatívne riešenia najmä v poisťovníctve, bankovníctve, priemysle a štátnej správe.

About the Role

Naše dodávky realizujeme prostredníctvom malých samo organizovaných tímov, ktoré sú schopné navrhovať, vyrábať a nasadzovať užitočné technológie u našich zákazníkov. Úlohou projektového manažéra je vytýčenie cesty pre tieto tímy a kvalitne ich skoordinovať tak, aby prichádzalo ku optimálnemu využitie všetkého ľudského kapitálu, ktorý budeš mať v tíme. Ceníme si ľudí, ktorí rozumejú nielen tomu ako, ale aj tomu, čo dodávajú.

Hľadáme ľudí, ktorí sú lojálni svojmu tímu a nepoznajú frázu „ja mám hotové“. Pri dodávkach si pomáhame SCRUM frameworkom, vďaka ktorému sa vieme kontinuálne zlepšovať.
Budeme veľmi radi, keď sa zapojíš do jednej z mnohých rozbehnutých iniciatív tímového zlepšovania, komunitného vzdelávania či zdieľania znalostí prostredníctvom interných konferencií a workshopov.

Responsibilities

Zodpovednosť za riadenie prideleného projektu počas jeho celého životného cyklu
Zodpovednosť za odovzdanie výstupov projektu v dohodnutom termíne
Príprava projektových plánov, manažment rizík a príležitostí, riadenie kvality
Komunikácia so všetkými zúčastnenými stranami pri realizácii prideleného projektu – zákazník, dodávatelia, interný projektový tím, vedenie spoločnosti
Riadenie, koordinovanie, motivovanie a hodnotenie členov projektového tímu.
Kontrolovanie dodržiavania harmonogramu prác a stanoveného rozpočtu.
Príprava a realizácia plánu akceptácie a odovzdania diela
Tvorba a aktualizácia projektovej dokumentácie
Reportovanie stavu projektu na úrovni zákazníka, ale aj interne na úrovni vedenia spoločnosti

Requirements

- Predchádzajúce skúsenosti s riadením projektov z oblasti softvérového vývoja – celého jeho životného cyklu (Analýza, - - Realizácia, Testovanie, Nasadenie, Podpora prevádzky)
- Skúsenosti s vedením vývojového tímu
- Praktické skúsenosti s implementáciou SCRUM
- Znalosť a praktické skúsenosti s využívaním nástrojov – JIRA, CONFLUENCE, MS Project, MS Office
- Profesionálne vystupovanie a komunikácia
- Schopnosť riešiť pridelené úlohy zodpovedne a samostatne
- Chuť učiť sa nové technológie, flexibilita, kreatívnosť a inovatívnosť
- Dôveryhodnosť, spoľahlivosť a čestnosť
- Pozitívny prístup
- Zmysel pre tímovú spoluprácu
- Komunikačné, prezentačné a organizačné zručnosti na vysokej úrovni
- Analytické myslenie a schopnosť rýchlej adaptácie v rámci domény a tímu

Nice to Have Skills

- Znalosť a praktické skúsenosti niektorej z metodík projektového riadenia PMI/Prince2/IPMA
- Anglický jazyk - mierne pokročilý (B1)

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on adam.hanudel@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved