Project Manager

Advertised Category: 
Project Management
Category Description: 
Information Technology\Project Management
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Banking, PM, Project management
Salary: 
od 1 400€ brutto

About the Client

Klient patrí medzi najsilnejšie softvérové domy v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Českej republike, na slovenských, v Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku.

About the Role

Pre nášho klienta hľadáme Project Managera.

Responsibilities

- riadenie a koordinácia práce na komplexnom projekte softvérového vývoja na zákazku s využitím metodiky projektového riadenia spoločnosti
- schvaľovanie a plánovanie kapacity projektu v spolupráci s líniovými vedúcimi
- vypracovanie harmonogramu prác pre realizovanie projektu v spolupráci s garantom vývoja a ďalšími pracovníkmi
- monitorovanie a riadenie rizík projektu
- vypracovanie a priebežné aktualizovanie kapacitného plánu a finančného plánu projektu

Requirements

- VŠ vzdelanie technického smeru
- min. 3 roky praxe v oblasti IT
- certifikácia v oblasti projektového riadenia (napr. IPMA-C, Prince 2, PMI PMP alebo obdobné certifikácia)
- skúsenosť s vedením projektov vo verejnej alebo štátnej správe
- skúsenosti s analýzou a vývojom vítané
- metodika a nástroje projektového riadenia podľa medzinárodných štandardov (PMBOK Guide, Prince 2 alebo obdobné)
- vodičský preukaz sk. B
- znalosť anglického jazyka pre štúdium dokumentácie a účasť na školení, certifikáciu

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on petra.holecova@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved