Project Manager

Advertised Category: 
Project Management
Category Description: 
Information Technology\Project Management
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
project management
PM
Salary: 
Od 2 800 EUR/mesiac uvedená mzda predstavuje minimálnu úroveň, finálna výška mzdy bude doladená na základe seniority kandidáta

About the Client

Náš klient je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií „šitých na mieru“. Realizuje rôzne projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Pracuje v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, verejného sektora a iných.

About the Role

Pre nášho klienta hľadáme Projektového Managera, ktorý bude mať na starosti zabezpečenie projektového riadenia pre pridelený projekt vo všetkých fázach životného cyklu - po stránke organizačnej, koncepčnej a komunikácie so zákazníkom s využitím metodiky riadenia projektov spoločnosti podľa požiadaviek zákazníka.

Responsibilities

- dohliadanie na plnenie cieľov jednotlivých častí projektu 
- zastrešovanie komplexnej komunikácie so zákazníkom
- riadenie medziprojektových väzieb a komunikáciu
- plánovanie kapacity projektu v spolupráci s líniovými vedúcimi 
- vypracovávavanie a priebežné aktualizovanie projektovej dokumentácie
- koordinácia a kontrola činnosti projektového tímu
- monitoring  a riadenie rizík  projektu
- vypracovávavanie harmonogramu prác pre realizovanie projektu v spolupráci s garantom vývoja 
- priebežné sledovanie stavu úloh podľa harmonogramu projektu 
- vypracovávavanie a priebežné aktualizovanie kapacitného plánu a finančného plánu projektu

Requirements

- praktické skúsenosti s vedením softwarových projektov v oblasti poskytovania IT riešení sú podmienkou (minimálne 5 - ročná skúsenosť)
- skúsenosti s riadením projektov v štátnej správe výhodou
- znalosti metód projektového riadenia
- výborné organizačno - riadiace schopnosti
- rozvinuté komunikačné zručnosti
- proklientská orientácia a skúsenosť s prácou s klientom je podmienkou
- VP sk. B

Nice to Have Skills

- certifikácia Prince 2 alebo IPMA výhodou

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on tomas.kerekanic@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved