Produktový manažér/IT konzultant

Advertised Category: 
Project Management
Category Description: 
Information Technology\Product Management
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Product Management
Sales
Salary: 
od 2400 € a viac (v závislosti od predchádzajúcich pracovných skúsenosti v požadovanej oblasti)

About the Client

Náš klient už 28 rokov patrí medzi vedúcich implementátorov komplexných informačných systémov na slovenskom trhu. Cieľom je pochopiť podnikové procesy zákazníkov a vytvoriť pre nich inovatívne riešenia. Výsledkom práce nášho klienta sú užitočné technológie v službách našich zákazníkov.Viac ako 280-členný tím už implementoval množstvo unikátnych riešení v poisťovníctve, bankovníctve, priemysle i štátnej správe. Prioritou je kvalita procesov i výstupov. Dokazuje to nielen certifikát kvality ISO 9001:2000 získanie Národnej ceny za kvalitu, medzinárodný certifikát EFQM – Recognized for Excelence, ale i desiatky certifikovaných odborníkov.

About the Role

Pre nášho klienta hľadáme šikovného produktového manažéra/IT konzultanta, ktorého úlohou bude spolupodieľať sa na získavaní nových zákazníkov pre náš kľúčový produkt, ale aj identifikovaní potenciálu pre ďalší rozvoj produktu vo forme definovania potrieb a funkčností.

Responsibilities

* Monitoruje a stimuluje potreby zákazníkov vo vzťahu k zverenému produktu/produktovej oblasti
* Zostavuje a aktualizuje business case zvereného produktu a stará sa o jeho plnenie
* Zostavuje a plní akčný plán vývoja a podpory predaja zvereného produktu
* Prioritizuje návrhy produktov vo zverenej produktovej oblasti na základe vlastnej analýzy efektívnosti produktového portfólia a v súlade so strategickými dokumentami a rozhodnutiam manažmentu spoločnosti
* Vedie internú dokumentáciu produktu s dôrazom na jeho technické parametre, definíciu vlastností a funkčností
* Manažuje budovanie a udržiavanie kompetencií potrebných pre poskytovanie produktu a/alebo riešení v zverenej produktovej oblasti
* Udržiava v reálnom čase prehľad o stave obchodných príležitostí zahŕňajúcich jemu zverený produkt/produktovú oblasť v súlade s internou metodikou a reportuje relevantné ekonomické a trhové ukazovatele zvereného produktu/produktovej oblasti
* Podpora realizácie kontrahovaných dodávok v rozsahu svojej odbornosti a nákladov, ktoré boli súčasťou ponuky
* Manažuje efektívne vynakladanie nákladov na vývoj a rozvoj produktu/produktovej oblasti
* Poskytuje konzultačnú podporu obchodníkom spoločnosti aj v celej Slovak Telekom group
* Podieľa sa na príprave ponúk pre zákazníkov
* Osobne prezentuje zverený produkt/produktovú oblasť zákazníkom s cieľom získať zákazku
* Pripravuje a aktualizuje vzorovú ponuku svojho produktu/produktovej oblasti

Requirements

* Microsoft Excel - pokročilý
* Microsoft Word - pokročilý
* Microsoft PowerPoint - pokročilý
* Anglický jazyk - výhodou

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on petra.holecova@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved