Produktový manažér - junior

Advertised Category: 
Project Management
Category Description: 
Information Technology\Product Management
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Product Management,
Salary: 
Od 1300 €/brutto (v závislosti od skúseností a praxe)

About the Client

Našim klientom je spoločnosť, ktorá už 28 rokov patrí medzi vedúcich implementátorov komplexných informačných systémov na slovenskom trhu. Jej cieľom je pochopiť podnikové procesy zákazníkov a vytvoriť pre nich inovatívne riešenia najmä v poisťovníctve, bankovníctve, priemysle a štátnej správe.

About the Role

Pre nášho klienta hľadáe aktuálne junior produktového manažéra.

Responsibilities

* Rozvoj produktu
* Podpora produktového vlastníka
* Podpora marketingových aktivít (web, online, print)
* Podpora obchodného tímu (prezentácie, spolupráca na príprave ponúk)
* Realizácia prieskumov (trhu, medzi používateľmi, dodávateľmi, zákazníkmi)
* Spolupráca na tvorbe zákazníckych prezentácií
* Spolupráca s dodávateľmi, partnermi, spoločnosťami
* Aktívne zapájanie sa do zákazníckych projektov
* Koordinácia činností SW tímu podľa potreby
* Zodpovednosť za lokalizáciu aplikácie do cca. 10 jazykov
* Úprava zmlúv, ich schvaľovanie, podpis, zaslanie zákazníkovi/dodávateľovi; príprava akceptačných protokolov na podpis; získavanie ponúk od dodávateľov
* Koordinácia menších projektov (projektový plan, dohľad nad chodom projektu, projektový manažment, komunikácia zákazník/dodávateľ)
* Príprava a účasť na rôznych interných/externých stretnutiach, research podľa požiadaviek na internete, príprava ponúk
* Testovanie mobilnej a webovej aplikácie, zasielanie podkladov k novým projektom pre realizáciu a prevádzku informácie o novom zákazníkovi, údaje, kontakty; informácie, atd.
* Reporting 1x mesačne (stiahnutie a kontrola report, zaslanie report zákazníkovi na odsúhlasenie, vytvorenie podkladu na faktúru, zaslanie požiadavky na prevod finančných príspevkov na ekonomické oddelenie)
* Konferencie, účastnícke poplatky, marketingové materiály, aktívna účasť na stánku, partnerstvá
* Zabezpečenie rôznych drobných úloh – korekcie/preklady textu; vstupy do marketingových kampaní, článkov, webu; vstupy do reklamných materiálov

Requirements

- skúsenosti v oblasti marketingu
- ms office

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on maros.kasak@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved