Load and Performance Tester/ Lead

Advertised Category: 
Automated SW Testing
Category Description: 
Information Technology\Testing & QA (Automated)
Information Technology\Testing & QA (Manual - Functional)
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Kosice
Zilina
remote
Keywords: 
Load
performance testing
jMeter
Instana
Dynatrace
Salary: 
Minimálna základná mzda pre danú pozíciu je 2000 EUR brutto. Konkrétna výška mesačnej mzdy závisí od znalostí a skúseností kandidáta.

About the Client

Náš klient je s 21 pobočkami v Európe, Ázii a v Amerike, je najvýznamnejším dodávateľom komplexných IT riešení v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a dôchodkového zabezpečenia. S viac ako 900 zamestnancami, je spoľahlivým partnerom pre zákazníkov a zároveň stabilným pilierom pre zamestnancov.

About the Role

Pre nášho klienta hľadáme Load a Performance Testerov (jedného z nich na pozíciu Lead).

Responsibilities

- možnosť zastrešovať poradenstvo pre softvérové tímy a
zákaznícke projekty o vhodných prístupoch pri zavádzaní záťažových a
výkonnostných testov
- vytváranie a koordinovanie záťažových a testovacích prostredí podľa
požiadaviek príslušných úrovní testovania a ďalšie rozvíjanie nástrojov
- v spolupráci s oddeleniami preberanie tvorby scenárov záťažových a
výkonnostných testov
- zodpovednosť za implementáciu a vyhodnocovanie automatizovaných
záťažových a výkonnostných testov
- na základe analýz anomálie výkonu nahlásených zákazníkmi možnosť
optimalizovať zistené slabé stránky

Requirements

- profesionálne pracovné skúsenosti s plánovaním a koordináciou
záťažových a výkonnostných testov a s prácou so štandardnými
nástrojmi záťažových testov, napr.: JMeter, Instana a Dynatrace
- praktické skúsenosti s riešením zložitých IT prostredí a analýzou
slabých stránok výkonu a ideálne znalosť agilných postupov
(Scrum a Kanban)
- dobrá znalosť nemčiny (požadované na pozíciu vedúceho teamu)
alebo angličtiny, výhodou je aktívna znalosť oboch jazykov
(angličtina, nemčina)
- schopnosť pracovať v medzinárodnom tíme, samostatnosť,
presnosť, zodpovednosť

Nice to Have Skills

- odborná prax vedúceho tímu v projektovom prostredí
alebo záujem o rozvoj v tejto úlohe

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on tomas.kerekanic@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved