Java software developer

Advertised Category: 
Java
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Java
Salary: 
1800 €brutto mesačne + variabilná zložka mzdy vo forme pravidelných prémií a benefitov podľa Personálnej a sociálnej politiky spoločnosti

About the Client

Spoločnosť patríkvedúcim softvérovým a poradenským spoločnostiam zaoberajúcich s avývojom IT riešení v oblast imedzinárodných finančných a poistných služieb. K zákaznikom patriapredovšetkým poisťovacie spoločnosti zamerané na poskytovanie životného a majetkového poistenia, ako aj inštitúcie ponúkajúce produkty podnikového dôchodkového zabezpečenia. Produkty sú jedinečnou kombináciou odborných finančných a poistných poznatkov a inteligentných IT riešení.

About the Role

Back end Java developer vývoj softvérových riešení a automatizácii testovania

Responsibilities

Návrh, odborná analýza, špecifikácia a implementácia nových
softvérových riešení ako aj údržba existujúcej funkcionality
Podieľanie sa na zavedení ContinousDelivery prístupu v spoločnosti
Spolupráca s testermi pri návrhu špecifických požiadaviek
Dlhodobú spoluprácu

Requirements

Skúsenosti s programovaním v jazyku Java
Vítané sú skúsenosti s: Jenkins, Selenium webdriver, Maven,
Git, Spring, DB2, Oracle, Groovy
Samostatnost, presnosť, zodpovednosť

Nice to Have Skills

Komunikačné schopnosti v nemeckom jazyku

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on rudolf.havac@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved