Java EE Developer

Advertised Category: 
Java
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Zilina
Keywords: 
Java EE
Salary: 
Plat: od 2000 € brutto (finálna výška mzdy závisí od skúseností kandidáta)

About the Client

Naším klientom je spoločnosť s hlavným sídlom v Nemecku. V Žiline sa nachádza dcérska spoločnosť zameraná na výrobu, vývoj a integráciu riešení v oblasti dopravných systémov. Spoločnosť pôsobí na trhu dlhodobo a jej základnými hodnotami sú dlhodobé tradície v poskytovaní prvotriedneho servisu a dôraz na inovácie.

About the Role

Oddelenie systémov pre čerpacie stanice ponúka produkty ako Systém riadenia čerpacej stanice, tzv. Tank Management System (TMS), multimediálne čerpacie stojany, čerpacie automaty a automaty na obsluhu umývacej linky, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na modernú čerpaciu stanicu.

Responsibilities

Návrh, vývoj a nasadzovanie softvérových aplikácií v jazyku Java EE. Spolupráca s testermi a vývojármi v rámci celého oddelenia

Requirements

Úspešne ukončené stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium
Znalosť jazyka Java na pokročilej úrovni
Pracovné skúsenosti s návrhom a vývojom aplikácií v jazyku Java EE so zameraním na microservices a domain-driven design
Znalosti technológií podporujúcich vývoj ako JUnit, GIT, Maven, Jenkins, Docker
Znalosti SQL a databázových systémov
Znalosti technológií REST / CDI (SPRING), EJB, JPA, MVN, WildFly
Aktívna znalosť anglického jazyka
Analytické myslenie, tvorivosť
Zodpovedný a samostatný prístup

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on ladislav.zakalicky@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved