Java Developer

Advertised Category: 
Java
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Banska Bystrica
Nitra
remote
Keywords: 
Java
Spring Boot
Spring
Salary: 
od 2200 EUR viac

About the Client

Naším klientom je spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od r. 2000 a poskytujúca SW riešenia pre rôzne trhové segmenty. Jej portfólio možno rozdeliť na 4 hlavné časti, t.j.: 
- SW riešenia na mieru (Java/J2EE, Oracle)
- IS pre riadenie financií 
- mobilné aplikácie (Android, iOS)
- IT consulting a outsourcing

About the Role

Oblasť bankovníctva a creditne inštitúcie - presnejšie súkromnné hypo financovanie - zahraničný klient.

Responsibilities

Potrebujú ťa na oddelenia, kde sa stretneš s programovaním komponentov informačných systémov s využitím najmodernejších technológií: Java 2 Enterprise Edition, Spring, Wicket, JPA/Hibernate, SQL.

Requirements

Je potrebné, aby si bol vysokoškolsky vzdelaný v IT smere a aby si ovládal anglický jazyk na komunikatívnej úrovni. Dôležitá je znalosť objektovo orientovaných metodík vývoja informačných systémov, skúsenosť s jazykom JAVA, prípadne s J2EE, skúsenosť s technológiami Spring, Wicket, HTML, JavaScript, CSS, XML a SQL.

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on pavel.stojka@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved