Java Developer

Advertised Category: 
Java
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Košice/Prešov
Keywords: 
Java. Spring
Salary: 
Od 1050 € brutto/mesiac (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta.

About the Client

Nas klient je stabilna a na európskych trhoch etablovaná spoločnosť, ktorá oslávila 10. výročie. Naša materská spoločnosť sa nachádza v Prahe a už viac ako 25 rokov navrhuje a implementuje riešenia a produkty cielené na dynamicky sa rozvíjajúci finančný sektor, ktorý je ako jeden z mála schopný pravidelne generovať množstvo obchodne aj technologicky zaujímavých zakázok.
Aktuálne sme mimo ČR a SR aktívni najmä na trhoch strednej a východnej Európy, v Azerbajdžane a Gruzínsku.

About the Role

Sme presvedčení o tom, že Vás dokážeme zaujať a dať Vám tým šancu sa úplne nezáväzne zamyslieť nad možnosťou rozšíriť náš tím a spoločne s ďalšími špecialistami v oblastiach architektúry, designu a vývoja moderných Java EE aplikácií posúvať naše produkty tak, aby zostávali krok pred našou konkurenciou a umožňovali našim zákazníkom plné sústredenie na svoj core business.

Responsibilities

Čo robíme:
* Vývoj systémov postavených na Java EE technológiách pre celosvetové nasadenie v odbore bankovníctva (Internetbanking, Java Mobile Banking)
* Spolupráca na zaujímavých prestížnych domácich aj zahraničných projektoch v oblasti bankovníctva
* Práca je organizovaná v tímoch podľa modernej komponentovo orientovanej, iteratívnej a požiadavkami riadenej metodiky softwarového vývoja (SCRUM)

Requirements

- Rýchlo sa učiť novým veciam, aktuálne pracujeme s:
Java EE, Tomcat / Websphere / JBoss, Spring (Integration, MVC, Security, Data, ...), Oracle, PostgreSQL, NoSQL
REST / JSON a SOAP web services, OpenAPI 3.0, mock (SOAP UI)
- Git, Maven, Jenkins
JUnit, EasyMock / Mockito, Selenium, Cucumber, BDD
Lombok
- Sonar
- Komunikovať anglicky so zahraničnými zákazníkmi
- Mať pozitívny vzťah k agilnému vývoju

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on simona.fintova@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved