Java Developer

Advertised Category: 
Java
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Java
JSP
Spring MVC
SQL
API
J2EE
Salary: 
od 1700 EUR/m.

About the Client

Naším klientom je popredná globálna firma so sídlom v Kanade, ktorá ponúka špičkové a komplexné poradenstvo, systémovú integráciu a outsourcing, vrátane špecifických riešení pre rôzne odvetvia.

About the Role

Do tímu hľadáme nových kolegov s praktickými skúsenosťami s vývojom a dodávkou Java riešení v telco oblasti.

Responsibilities

Participácia na špecifikácii celkovej architektúry riešenia
Detailný návrh, tvorba funkčných a technických špecifikácií
Implementácia kľúčových funkcionalít riešenia
Aplikačný vývoj nových funkcionalít na základe požiadaviek zákazníka
Participácia na definovaní testovacích scenárov, prípadne podpora testovania
Vedenie tímu vývojárov
Zúčastňovanie sa diskusii s manažérmi, architektami, klientami
Návrhy na vylepšenia na základe best practices a lessons learned
Podpora a údržba riešenia
Investigácia nových technológií a priebežné rozširovanie technických a soft skúseností

Requirements

Praktické skúsenosti s vývojom Java aplikácií s použitím JSP, Spring MVC, SQL (Oracle/PostreSQL)
Skúsenosti s vývojom API (REST, JSON, XML, SOAP)
Znalosť metodológie vývoja SW aplikácií
Otvorenosť a ochotu učiť sa
Pragmatický, flexibilný a zákaznícky orientovaný prístup k práci
Dobré komunikačné a prezentačné zručnosti v písomnej i ústnej forme
Znalosť anglického jazyka

Nice to Have Skills

Znalosť nasledovných technológií je výhodou: J2EE, Weblogic, Apache Lucene,

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on rudolf.havac@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved