IT Security Consultant

Advertised Category: 
Information Security
Category Description: 
Information Technology\IT Security
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Banska Bystrica
Keywords: 
IT security
Salary: 
1 800 EUR/mesiac Mzda bude upravená na základe skúseností kandidáta

About the Client

Náš klient je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií „šitých na mieru“. Realizuje rôzne projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Pracuje v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, verejného sektora a iných.

Benefity našeho klienta:

- Variabilná zložka odmeňovania v podobe kvartálnych bonusov
- Vzdelávanie prostredníctvom internej akadémie a externých školení
- Jazykové kurzy
- Voľné vstupy na športoviská
- Voľné vstupy na vybrané kultúrne podujatia
- Partnerské zľavy
- Dni voľna pri špeciálnych príležitostiach nad rámec zákona
- Príspevok do doplnkového dôchodkového sporenia a iné zaujímavé benefity

About the Role

Pre našeho klienta hľadáme skúseného IT Security Consultanta na projekty pre verejný sektor

Responsibilities

- konzultačné služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti interným a externým zákazníkom
- komunikácia so zákazníkom
- priama účasť na projektoch, definovanie a riešenie bezpečnostných požiadaviek
- tvorba bezpečnostnej dokumentácie
- spolupráca/zástup manažéra informačnej bezpečnosti
- identifikácia a analýza bezpečnostných rizík
- realizácia auditov - preverovanie stavu informačnej bezpečnosti
- pozícia je otvorená pre senior security consultantov ale aj pre juniorov, ktorí majú záujem a motiváciu sa v oblasti bezpečnosti vzdelávať

Requirements

- Komunikačné  a prezentačné schopnosti.
- Prehľad v oblastiach: Riadenie prístupu, Aplikačná bezpečnosť, Riadenie kontinuity činností (BCM), Kryptografia, Legislatíva upravujúca ochranu informácií (napr. osobné údaje), Fyzická bezpečnosť, Bezpečnosť počítačových sietí,
- Predchádzajúca skúsenosť v oblasti bezpečnosti informačných systémov.

Nice to Have Skills

- Výhodou je znalosť noriem rady ISO 27000, Zákona o kybernetickej bezpečnosti, štátnej správe, certifikácia CISA, CISM, CISSP, CEH.

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on jakub.dobias@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved