IT Security Consultant

Advertised Category: 
Information Security
Category Description: 
Information Technology\IT Security
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Security, analysis, consulting, cyber security, ISO 27000, CISA, CISM, CISSP, CEH
Salary: 
1 800 EUR/mesiac Mzda bude upravená na základe skúseností kandidáta.

About the Client

Náš klient je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií „šitých na mieru“. Realizuje rôzne projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Pracuje v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, verejného sektora a iných.

About the Role

Na pozícii by ste pracovali na rôznych projektoch pre klientov spoločnosti alebo pre interné potreby.

Responsibilities

- konzultačné služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti interným a externým zákazníkom
- komunikácia so zákazníkom
- priama účasť na projektoch, definovanie a riešenie bezpečnostných požiadaviek
- tvorba bezpečnostnej dokumentácie
- spolupráca/zástup manažéra informačnej bezpečnosti
- identifikácia a analýza bezpečnostných rizík
- realizácia auditov - preverovanie stavu informačnej bezpečnosti
- pozícia je otvorená pre senior security consultantov ale aj pre juniorov, ktorí majú záujem a motiváciu sa v oblasti - bezpečnosti vzdelávať

Requirements

- Komunikačné  a prezentačné schopnosti.
- Prehľad v oblastiach: Riadenie prístupu, Aplikačná bezpečnosť, Riadenie kontinuity činností (BCM), Kryptografia, Legislatíva upravujúca ochranu informácií (napr. osobné údaje), Fyzická bezpečnosť, Bezpečnosť počítačových sietí,
- Predchádzajúca skúsenosť v oblasti bezpečnosti informačných systémov

Nice to Have Skills

- Výhodou je znalosť noriem rady ISO 27000, Zákona o kybernetickej bezpečnosti, štátnej správe, certifikácia CISA, CISM, CISSP, CEH.

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on stanislav.vrabel@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved