IT Project Manager (Infrastructure)

Advertised Category: 
Project Management
Category Description: 
Information Technology\Project Management
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
infrastructure, JIRA, PRINCE2
Salary: 
Od 2 300 EUR/mesiac

About the Client

Našim klientom je Slovenský software house a dodavatel sluzieb z oblasti telco, bankingu a public sektora.

About the Role

Úlohou projektového manažéra je príprava a vedenie infraštruktúrnych projektov v oblasti IT.

Responsibilities

• riadenie zákazníckych a interných IT
• riadenie projektov, zahŕňajúcich dodávku, implementáciu a monitoring infraštruktúry, riadenie IT bezpečnosti a manažmentu IT služieb, integráciu a migráciu systémov, zastrešenie a zodpovednosť za riadenie projektov počas celého životného cyklu (od prípravy projektu a ponuky až po prechod do prevádzky)
• aktívna spolupráca so sales a pre-sales oddeleniami pri ponukovaní
• spolupráca na tvorbe a zlepšovaní firemných a projektových procesov
• riadenie zákazníckej a internej komunikácie
• plánovanie a riadenie zdrojov, komunikácia s líniovým manažmentom
• riadenie kvality na projektoch v spolupráci s technologickými divíziami
• prinášanie inovatívnych riešení, využívanie nových skúseností z projektov k lepšiemu a efektívnejšiemu zvládnutiu ďalších projektových výziev

Requirements

• pracovné skúsenosti s vedením projektov v oblasti IT minimálne 3 roky
• riadenie IT infraštruktúrnych projektov minimálne 2 roky podmienkou
• prax s automatizovanými nástrojmi riadenia oblastí projektového manažmentu (napr. MS Project, JIRA, WIKI)
• certifikát projektovej metodiky (napríklad PRINCE2, IPMA)
• znalosť anglického jazyka
• predchádzajúce realizované projekty v „PUBLIC“ sektore vítané
• schopnosť budovania vzťahov so zákazníkom ako aj interne s projektovým tímom a technologickými divíziami

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on michal.kriska@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved