IT Project Manager

Advertised Category: 
Project Management
Category Description: 
Information Technology\Project Management
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
project management
Healthcare
Salary: 
od 1 400€ brutto

About the Client

Náš klient je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií „šitých na mieru“. Realizuje rôzne projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Pracuje v oblasti bankovníctva, poisťovníctva, verejného sektora a iných.

About the Role

Náš klient hľadá Senior IT Projektového manažéra,, ktorý sa bude venovať projektu v oblasti zdravotníctva.

Responsibilities

- Riadenie projektu vývoja informačného systému v oblasti zdravotníctva s komplexnou zodpovednosťou za plánovanie a realizáciu projektu.
- Plánovanie a výkon plánu zdrojov potrebných na dodanie projektu v čase a kvalite.
- Nastavenie a výkon odsúhlaseného modelu dodania predmetu projektu.  
- Príprava podkladov pre rozhodovanie vlastníka projektu.
- Nastavenie a zodpovednosť za reporting projektu, plán a priebežné meranie výkonu projektu.
- Hlboké porozumenie problematiky a potrieb užívateľa a ich aplikácia do riadenia projektu.
- Riadenie technologických, operatívnych, finančných a personálnych rizík projektu, ich identifikácia, kvantifikácia, mitigácia a reporting.
- Riadenie a komunikácia s dodávateľmi vrátane zodpovednosti za kvalitu dodávok v čase a rozpočte.
- Riadenie  členov projektového tímu.

Requirements

- Skúsenosti v oblasti riadenia vývoja softvéru minimálne 3 roky. Celkové skúsenosti s riadením projektov minimálne 5 rokov.
- Poznanie a riadenie projektov z oblasti zdravotníctva výhodou. 
- Silné analytické myslenie so schopnosťou abstrakcie, prioritizácie a rozhodovania.
- Skúsenosti s prípravou prezentácie vrátane reportingu.
- Skúsenosti s riadením vývoja s využitím SCUM/ AGILE a nástroja JIRA výhodou.

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on petra.holecova@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved