IT konzultant – UNIX/LINUX

Advertised Category: 
Linux/Unix
Category Description: 
Information Technology\Database Administration
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Linux/Unix
Salary: 
Základná mzda od 1500 €/mes. v závislosti od individuálnych schopností a skúseností kandidáta + zaujímavé koncoročné odmeny.

About the Client

Náš klient sa špecializuje na komplexné a bezpečné informačné a komunikačné systémy ako sú LAN/WAN siete a dátové centrá a na špeciálne systémy pre ozbrojené sily a zbory, políciu, civilnú ochranu, hasičský a záchranný zbor a záchranné služby prípadne implementácie v náročnom priemyselnom prostredí.

About the Role

Pre nášho klienta hľadáme IT konzultant so zameraním na UNIX/LINUX systémy.

Responsibilities

- práca na infraštruktúrnych projektoch zameraných na nasadenie a integráciu IT technológií v oblasti dátových centier, informačných a komunikačných systémov
- participácia na celom implementačnom cykle IT riešení u zákazníkov (analýza, dizajn, inštalácia, konfigurácia, testovanie, školenie, prevádzka, rozvoj)
- podpora nasadených IT riešení (analýza a diagnostika, oprava a zmena konfigurácii, výmena hardvéru, aktualizácia OS, a pod.) 
- správa a rozvoj operačných systémov, diagnostikovanie a riešenie technických problémov Unix/Linux 
- administrácia diskových polí IBM, HP
- správa prostredí na platforme AIX, RHEL
- monitorovanie, vyhodnocovanie a ladenie výkonnosti systémov
- zabezpečovanie aplikačnej systémovej podpory
- analýza, návrh, vývoj a implementácia podporného softvérového vybavenia na systémovej úrovni za účelom rozvoja produktov spoločnosti.
- tvorba a úprava shell scriptov
- príprava príslušnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, jej správa a aktualizácia
- technická podpora

Requirements

Odborné znalosti :
- praktické skúsenosti s manažovaním Unix/Linux serverov 
- skriptovanie
- pokročilá znalosť administrácie, riešenia problémov a podpory Unix/Linux operačných systémov – na úrovni inštalácie, administrácie a zabezpečenia operačného systému a aplikácií na ňom pracujúcich
- znalosť sieťových protokolov a súvisiacich aplikácií
- certifikáty AIX, RHEL veľkou výhodou
- znalosť programovania shell skriptovania: bash, ksh, sed, awk
- vítaná je dobrá znalosť technológií a administrácie diskových polí 
- ochota vzdelávať sa a prehlbovať svoje odborné znalosti

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- aktívny prístup k riešeniu problémov, efektívnosť , dôslednosť
- schopnosť pracovať pod časovým tlakom, flexibilita, inovatívny a proaktívny prístup
- schopnosť učenia sa a napredovania v nových oblastiach
- výborné analytické, komunikačné a prezentačné schopnosti, samostatnosť
- schopnosť hľadať riešenia a rýchle prispôsobenie dynamicky sa meniacim požiadavkám
- schopnosť tímovej spolupráce (tímový hráč)

Nice to Have Skills

- schopnosť samostatne riešiť problémy Skúsenosti v oblasti zabezpečovania systémov výhodou
- znalosť AIX, IBM POWER vítaná

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on maros.rusnak@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved