IT konzultant - DevOps

Advertised Category: 
DevOps
Category Description: 
Information Technology\Middleware & DevOps
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
DevOps
Nginx
apache
MySQL
Kubernetes
Ansible
Salary: 
Min. 1300 € /mes., v závislosti od Vašich skúseností + zaujímavé koncoročné odmeny.

About the Client

Náš klient pôsobí v  oblasti IKT a softvérového vývoja. Dodáva sofistikované a jedinečné technologické riešenia prispôsobené potrebám klientov. Spoločnosť má tri hlavné produkčné divízie. Divízia IKT systémov sa zameriava na integráciu bezpečnej IKT infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou, ako sú dátové centrá, komunikačné systémy a siete. Divízia softvérového vývoja poskytuje klientom inovatívne riešenia prispôsobené ich potrebám a buduje vlastné produktové portfólio v oblasti automatizácie cloud-u, orchestrácie služieb a prevádzky kontaktných centier. Divízia Špeciálnych systémov ponúka návrh, vývoj a integráciu produktov a riešení určených pre ozbrojené sily, záchranné a policajné útvary a použitie v taktickom prostredí.

About the Role

Pre nášho klienta hľadáme IT konzultanta so zameraním na DevOps.

Responsibilities

• Spoluvytváranie a príprava automatizovaného nasadzovania nových verzií aplikácií
• Nasadzovanie a príprava prostredí (dev, test, int, prod)
• Aplikovanie konfiguračných zmien na informačných systémoch
• Príprava deploy procesov a automatizácia nasadzovania pomocou scriptov
• Komunikácia so zákazníkmi, developermi a testermi pri analyzovaní požiadaviek na podporu
• Práca v tíme na IT riešeniach (analýza a diagnostika, zabezpečenie opravy a zmeny konfigurácii, aktualizácie, a pod.)

Requirements

• Microsoft Office - pokročilý
• Infraštruktúra, Servery, virtualizácia, zálohovanie, manažment, skriptovanie, networking
• Skúsenosti s nasadzovaním a správou aplikácií na serveroch Windows, Linux
• Výhodou je znalosť tomcat, java, nginx, apache, php, mysql, yii, drupal, db2, spring, elastic, logstash, kubernetes, ansible 

Nice to Have Skills

• Certifikáty technológií z oblasti IT vítané (napr. jenkins, nexus, teamcity a pod.)
• Skúsenosti s Cloud technológiami (AWS/Azure) výhodou

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on robert.strakos@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved