IT Infrastructure Architect

Advertised Category: 
Networking
Linux/Unix
IT Operations
Category Description: 
Information Technology\Architecture
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava/Žilina
Keywords: 
Infrastructure Architecture
Linux
Networking
Salary: 
od 2300 €/m.

About the Client

Našim klientom je spoločnosť s hlavným sídlom v Nemecku. V Žiline sa nachádza dcérska spoločnosť zameraná na výrobu, vývoj a integráciu riešení v oblasti dopravných systémov. Spoločnosť pôsobí na trhu dlhodobo a jej základnými hodnotami sú dlhodobé tradície v poskytovaní prvotriedneho servisu a dôraz na inovácie.

About the Role

IT Infrastructure Architect zabezpečuje integráciu rôznorodých systémov do celkového funkčného riešenia (tzv. system of systems). IT Infrastructure Architect je v rámci tejto činnosti zodpovedný za návrh jednotlivých komponentov architektúry.
Realizované projekty sú zamerané na návrh a implementáciu systémov vybavenia cestujúcich pre transportné spoločnosti z celého sveta, vrátane ich integrácie s rôznorodými systémami do celkového funkčného riešenia.

Responsibilities

- Návrh architektúry IT systémov v S&B dátovych centrách alebo zakazníckych prostrediach.
- Spolupráca s tímami zodpovednými za vývoj SW a správu infraštuktúry.
- Dohľad nad požiadavkami plynúcimi z SLA, zabezpečenie, aby ich SW produkty spĺňali.
- Participácia na špecifikácii celkovej (End-to-End) architektúry riešenia.
- Detailný návrh integračných služieb a integračných procesov, tvorba funkčných a technických špecifikácií.
- Dokumentácia.

Requirements

Skúsenosť s:
- Identifikáciou a analýzou potrieb a požiadaviek.
- Návrhom riešenia a IT architektúry na základe výstupov analýzy.
- Účasťou na celom životnom cykle projektu vrátane spolupráce na funkčných a technických špecifikáciách.
- Technickou koordináciou prác na projekte medzi viacerými zapojenými tímami. 

- Pokročilé skúsenosti s Linux/UNIX OS, Windows server 2012 R2/2016.
- Znalosť databázových systémov SQL/Oracle, správa sietí a firewallu.
- Spoľahlivý, systematický a komunikatívny typ s proaktívnym prístupom k zvereným úlohám.
- Všeobecný prehľad o IT technológiách.
- Praktické skúsenosti s programovaním výhodou.
- Analytické a logické myslenie.

Administrácia UNIX/Linux - expert
Administrácia Windows serverov - expert
Administrácia LAN/WAN - expert
Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)

Nice to Have Skills

Vodičské oprávnenie sk. B výhodou.

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on jana.vaskova@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved