IT Analytik

Advertised Category: 
Business Consulting
Category Description: 
Information Technology\Analysis - Technical
Information Technology\Business Analysis - Functional
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Business Consulting
IT analysis
SW analysis
Salary: 
Od 2000 Eur v závislosti od množstva predchádzajúcich pracovných skúseností.

About the Client

Našim klientom je spoločnosť, ktorá už 27 rokov patrí medzi vedúcich implementátorov komplexných informačných systémov na slovenskom trhu. Jej cieľom je pochopiť podnikové procesy zákazníkov a vytvoriť pre nich inovatívne riešenia najmä v poisťovníctve, bankovníctve, priemysle a štátnej správe.

About the Role

Do tímu SW analytikov hľadáme nového kolegu, ktorý je ochotný prispieť svojimi skúsenosťami, ale na druhej strane aj posunúť seba vpred na našich projektoch. 

Responsibilities

Tvorba analýz a návrhov riešenia implementácie IS,
Komunikácia so zákazníkom, zber a analýza požiadaviek,
Vypracovávanie analytických podkladov a dokumentácie pre zákazníka a projektový tím,
Participácia pri tvorbe testovacích scenárov, testovanie funkčných vlastností softvéru,
Tvorba používateľských príručiek, školenia používateľov.

Requirements

Analytické myslenie, predchádzajúce skúsenosti z navrhovania softvérových systémov
Znalosť procesného modelovania v metodike BPMN
Znalosť objektovo-orientovanej analýzy a dizajnu v metodike UML
Komunikačné a prezentačné schopnosti
Samostatnosť, zodpovednosť, kreativita, práca v tíme

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on rudolf.havac@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved