Head of Software Development

Advertised Category: 
Java
.NET
Software Architecture
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Information Technology\Architecture
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Java
.NET
software development
Salary: 
od 1500 €/mesiac (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta)

About the Client

Náš klient je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií „šitých na mieru“.

About the Role

Pre nášho klienta v súčasnosti obsadzujeme pracovnú pozíciu Head of Software development Competence center

Responsibilities

- zodpovednosť za definovanie, údržbu a zavedenie jednotných procesov a postupov SW vývoja na projektoch spoločnosti 
- zodpovednosť za posúdenie a výber nástrojov a platforiem pre podporu SW vývoja v spoločnosti, koordinácia ich nasadenia na projektoch 
- aktívne podieľanie sa na vybraných činnostiach projektov formou odbornej konzultácie v oblasti SW vývoja
- zodpovednosť za evidenciu odborných znalostí a zručností Architektov SW riešení a SW vývojárov, spolupodieľanie sa na nastavení ich individuálneho rozvoja
- zodpovednosť za vedenie Kompetenčného Centra SW vývoja, Odborného fóra architektúry a technológií, a za zdieľanie odborného know-how v rámci spoločnosti 
- zodpovednosť za sledovanie trendov v oblasti SW architektúry, vývoja a technológií a ich aplikácia do projektov spoločnosti

Requirements

java - pokročilý alebo .net pokročilý

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on maros.kasak@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved