Front-end Developer Senior

Advertised Category: 
JavaScript
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Angular
JavaScript
typescript
Salary: 
od 2300 EUR/m. v závislosti od seniority kandidáta 

About the Client

Je vedúcou elektroenergetickou spoločnosťou na Slovensku a poskytuje služby všetkým svojim zákazníkom - domácnostiam, podnikateľským subjektom a strategickým podnikom slovenského hospodárstva. Patrí k lídrom v otázkach zodpovedného podnikania a jeho princípy sú súčasťou našich každodenných rozhodnutí a stratégie podnikania.

About the Role

Do tímu podporných aplikácií, hľadáme kreatívneho nadšenca, ktorý má rád nové trendy v oblasti webových aplikácií.

Responsibilities

• Vytvárať a zodpovedať za údržbu webových aplikácií (intranet, portálové riešenia a pod.)
• Pracovať v programovacích jazykoch Typescript, HTML5 a CSS3
• Aktívne spolupracovať na návrhu FE aplikácií a ich integrácií na back-end systémy
• Zodpovedať za rozvoj a údržbu FE aplikácií

Requirements

*Pracovné skúsenosti s frameworkom Angular 2+
*Znalosť Javascript, Typescript, HTML5 a CSS3
*Znalosť Node.js + Express – výhodou
*Znalosť NGRX – výhodou
*Znalosť písania Karma Unit Testov - výhodou
*Skúsenosti s verziovaním v GIT-e
*Skúsenosti s agilným vývojom
*Skúsenosti s relačnými databázami - výhodou
*SQL – pokročilý - výhodou
*Dobré komunikačné zručnosti
*Schopnosť pracovať samostatne ako aj v tíme
*Veľmi dobrý time management
*Kreativita a neustála chuť vzdelávať sa v nových IT trendoch

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on boris.medved@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved