Finance Analyst

Advertised Category: 
ERP & CRM Applications
Business Consulting
Category Description: 
Information Technology\Business Analysis - Functional
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Nové Mesto nad Váhom
Keywords: 
ERP Analysis, Business Consulting
Salary: 
From 2000 EUR/m

About the Client

Spoločnosť odpovedá na vznikajúce potreby svojich zákazníkov v oblasti digitálnej infraštruktúry, vrátane riešení pre mobilný, cloudový a edge computing, ako aj v umiestňoavní dátovćh centier, skladovaní energie a udržateľnosti. Spoločnosť má predajných a servisných pracovníkov prakticky v každom veľkom štáte, ktorým pomáha 255 servisných centier po celom svete s viac než 300 servisnými technikmi v teréne a viac ako 400 pracovníkmi v oblasti technickej podpory.

About the Role

Poskytovanie podpory používateľom Oracle finančných modulov, približne 700 užívateľom. Účasť na Oracle ENP regionálnych implementáciách – poskytovanie informácií a školení.

Responsibilities

- poskytovanie finančného supportu užívateľom
- vyhľadávanie a efektívne zdokumentovanie vplyvu Oracle lokalizácií na ENP global design
- poskytovanie informácií, školení a potrebných dokumentov
- vykonávanie posudkov a expertíz pri jednotlivých finančných moduloch (CST, AR, AP, GL, FA atď)
- vykonáva všetky ostatné činnosti, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce podľa príkazov nadriadeného
- dodržiava postupy, pravidlá a zásady integrovaného systému manažérstva
- pracuje v súlade s pravidlami medzinárodného obchodu ITC
- pracuje v súlade so zásadami štíhlej výroby a 5S

Requirements

Vysokoškolské vzdelanie
3 ročná skúsenosť s Oracle aplikáciami (alebo ERP) vo finančnej oblasti
Pokročilé technické znalosti (Controlling, účtovníctvo, finančné analýzy, ERP systém)
Plynulé ovládanie anglického a nemeckého jazyka
Ovládanie MS office

Nice to Have Skills

Výborné komunikačné schopnosti
Skúsenosti s nákladovým účtovníctvom
Skúsenosti s prácou vo Východnej Európe
Skúsenosti s medzinárodnou finančnou konsolidáciou

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on michaela.marecka@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved