DWH Specialist

Advertised Category: 
Database Development & DWH
Category Description: 
Information Technology\DWH/ETL
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
DWH, Oracle, PL/SQL
Salary: 
Mzda od 2000 EUR/m

About the Client

Našim klientom je Slovenský software house a dodavatel sluzieb z oblasti telco, bankingu a public sektora.

About the Role

Zodpovednoť za návrh, vývoj a údržbu aplikácií alebo ich častí zameraných na spracovanie dát.

Responsibilities

· Implementácia procesov spracovania dát (ETL).
· Implementácia úložísk dát a dátových rozhraní.
· Realizácia prezentácie dát – reporty, sprístupnenie dát v analytických nástrojoch.
· Realizácia testov.
· Komunikácia a s technologickým tímom odberateľa a tímom koncových používateľov dát.
· Participácia na ponukovaní so sales/presales oddelením.
· Participácia na architektonickom a technologickom návrhu riešenia.
· Spolupráca pri príprave a plánovaní harmonogramu úloh s projektovým manažérom/zodpovedným vedúcim.
· Spolupráca s testovacím tímom.
· Tvorba technickej dokumentácie.
· Post-implementačná údržba riešenia, spolupráca pri diagnostike a monitorovaní problémov, analýza incidentov a odstránenie chýb.

Requirements

· Programovanie v PLSQL.
· Skúsenosť s realizáciou DWH/BI riešení.
· Big data technológie – hadoop ecosystem, Hive, Sqoop, NiFi, Kafka...
· Anglický jazyk – B1

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on michal.kriska@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved