DevOps Engineer

Advertised Category: 
DevOps
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Zilina
Kosice
Keywords: 
CI/CD
DevOps
Docker
Kubernetes
Salary: 
2200 EUR/m +

About the Client

Náš klient je s 21 pobočkami v Európe, Ázii a v Amerike, je najvýznamnejším dodávateľom komplexných IT riešení v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a dôchodkového zabezpečenia. S viac ako 900 zamestnancami, je spoľahlivým partnerom pre zákazníkov a zároveň stabilným pilierom pre zamestnancov.

About the Role

Budeš mať možnosť podieľať sa ako inžinier na tvorbe a vývoji testovacích prostredí pre medzinárodných poisťovacích expertov. Nevyhnutné sú skúsenosti s vývojom a podporou riešení založených napríklad na GIT, Docker, Kubernetes, Jenkins a veľmi dobré komunikačné schopnosti v cudzom jazyku. Očakávame od teba postupné porozumenie projektu a zdieľanie získaných poznatkov s kolegami.

Responsibilities

vorba, udržiavanie testovacích a vývojových prostredí, ako aj Build-Pipeline pre vývoj našich produktov a zákazníckych projektov.
Vývoj a zavedenie CI/CD (continuous integration/continuous delivery).
Koncepcia, monitorovanie a ďalší vývoj procesov a nástrojov v oblasti automatizácie, testovania a zavádzania (deployment – build pipelines).
Analýza požiadaviek vývojového tímu a odvodenie technickej implementácie v build procese, ako aj poradenstvo pre naše zákaznícke projekty.
Operácie a ďalší vývoj centrálnej build infraštruktúry (vrátane Jenkins, Nexus a databáz) pod Unixom.
Firemná kultúra, ktorá je založená na priateľskej a neformálnej atmosfére.
Prostredie, ktoré intenzívne podporuje vzdelávanie a odborný rast.
Dlhodobá spolupráca.

Requirements

Skúsenosti s vývojom a podporou riešení založených napríklad na GIT, Docker, Kubernetes, Jenkins (zhŕňajúc CI/CD).
Skúsenosti v Build manažmente, ideálne v spoločnosti poskytujúcej služby IT alebo projektoch IT, ako aj s vývojom softvéru a release.
Schopnosť orientácie na výsledok a riešenie, ako aj záujem o nové technológie a prístupy.
Dobré komunikačné schopnosti, spoľahlivosť a schopnosť pracovať v agilnom tíme.
Úspešne ukončené SŠ alebo VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa.
Schopnosť pracovať v tíme, samostatnosť, presnosť, zodpovednosť.
English - B2

Nice to Have Skills

German

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on jan.hajnik@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved