Data Product Manager

Advertised Category: 
Project Management
Category Description: 
Information Technology\Product Management
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava/Remote
Keywords: 
product management, big data, machine learning, AI, publishing, media
Salary: 
od 3000 EUR/m

About the Client

Našim klientom je najväčšia slovenská mediálna spoločnosť, pričom do ich portfólia patrí najširšia škála printových a online titulov.

Zamestnanecké výhody, benefity:
- Prispevok na ročnú starostlivosť v poliklinikách ProCare,
- Príspevok na MultiSport kartu,
- Bicykláreň so sprchou,
- Služobný mobil aj na súkromné účely,
- Program Kolega odporúča kolegu,
- VIP zľavy na HEJ.sk a v lekárňach Dr. Max,
- Zľavy z ročného predplatného našich titulov,
- Relax zóny, kde sú dostupné všetky naše časopisy,
- Káva, čaje a barely s vodou sú už samozrejmosť
- Možnosť sebarealizácie,
- Profesionálny rozvoj,
- Prácu v priateľskom tíme a prácu z domu, no s pravidelným chodením na tímové porady

About the Role

Pre nášho klienta hľadáme Data Product Managera, ktorý bude zodpovedný za rozvoj dátových aplikácií súvisiacich s publishing biznisom a newsroom/editorial činnosťou. Aplikácie sú súčasťou publikačného ekosystému/platformy (CMS), ktorá zastrešuje rôzne činnosti/biznisy vo vydavateľstve ako publikácia článkov, správa digitálnych assetov, práca s videom. Súčasťou tejto platformy sú aj analytické moduly a modul predplatného zahrňujúce štatistiky čítanosti, predplatného a výkonností reklamy, čo je hlavným zameraním tejto pozície. Tvoja úloha bude rozhodujúca pri formovaní dátovej stratégie spoločnosti, optimalizácii User Experience a maximalizácii výnosov.

Responsibilities

- Editoriálna analytika: Analýza publika a práca s dátami čo najviac popisujúcimi Reader’s enagagement.
- Predplatné a jeho optimalizácia: Na úrovni digitalného produktu, najmä pri návrhu a vývoji softvéru.
- Produktová stratégia: Vytvorenie a implementácia komplexnej stratégie a jednotlivých dátových produktov v súlade s celkovými obchodnými cieľmi so zameraním na optimalizáciu možností cielenia na publikum a možnosti monetizácie s využitím aktuálnych trendov.
- Agilný vývoj: Spolupráca s cross-function tímami v súlade s metódami agilného vývoja produktov. Definícia jasných požiadaviek na produkt, jeho funkčnosť a dodanie v stanovených termínoch.
- Spolupráca: Podpora silných interných vzťahov vrátane vrcholového manažmentu, produktových tímov, dátových analytikov a vývojárov. Zabezpečenie podpory cross-function spolupráce.

Requirements

- Preukázaná prax (5 rokov) ako produktový manažér alebo podobná rola, najlepšie vo vydavateľskej alebo mediálnej organizácii.
- Silné zameranie na produktové vedenie s preukázateľným uvedením produktov na trh.
- Schopnosť vnímať hlavnú hodnotu produktu, jeho konkrétneho biznisu, podložená prácou s dátami a nasledný focus/strategy development na stabilný business growth.
- Práca s dátami, porozumenie dátam a ich interpretácia (ideálne znalosť segmentu marketing/reklama/média/publishing).
- Znalosť agilných vývojových metód a práca s cross-function tímami.
- Solídne znalosti vývoja a analýzy BigData, vrátane dátového modelovania, SQL a nástrojov na vizualizáciu dát.
-Prehľad v oblasti umelej inteligencie, machine learning a analýzy užívateľov a ich využitie pri zlepšovaní produktov.
- Vynikajúce komunikačné schopnosti so schopnosťou efektívne sprostredkovať komplexné informácie technickým aj netechnickým zainteresovaným stranám.
-Skúsenosti s klasickým projektovým manažmentom.
-Proaktívny a motivovaný prístup so schopnosťou vyniknúť v rýchlom a dynamickom prostredí.

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on .@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved