Data Business Specialist

Advertised Category: 
BI & Analytics
Big Data
Category Description: 
Information Technology\Big Data & Statistics & Data Science & Data Analysis
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Big Data, Data Specialist, Data Science,
Salary: 
2250 EUR/m

About the Client

Našim klientom je najväčšia slovenská mediálna spoločnosť, pričom do ich portfólia patrí najširšia škála printových a online titulov

Zamestnanecké výhody, benefity:
- Možnosť sebarealizácie,
- Profesionálny rozvoj,
- Prácu v priateľskom tíme a prácu z domu, no s pravidelným chodením na tímové porady,
- Prispevok na ročnú starostlivosť v poliklinikách ProCare,
- Príspevok na MultiSport kartu,
- Bicykláreň so sprchovou,
- Služobný mobil aj na súkromné účely,
- Program Kolega odporúča kolegu,
- VIP zľavy na HEJ.sk a v lekárňach Dr. Max,
- Zľavy z ročného predplatného našich titulov,
- Relax zóny, kde sú dostupné všetky naše časopisy,
- Káva, čaje a barely s vodou sú už samozrejmosť.

About the Role

V najväčšom mediálnom dome na Slovensku sme vyvinuli vlastnú big data platformu. Na jej ďalšom rozvoji bude kandidát spolupracovať s Data Scientist (Python, Machine Learning, Recommendation Systems, Cloud) a so Senior Data Analyst (GTM/Google Analytics). Jeho zodpovednosťou bude ownership nad celým dátovým projektom. Hlavným cieľom je prostredníctvom dát, ktoré máme k dispozícii, driveovať publisherský biznis. Kandidátovi ponúkame možnosť sebarealizácie na zaujímavých domovských projektoch a prácu v priateľskom prostredí profesionálov.

Responsibilities

• Identifikovať a definovať vzťah medzi obsahom na našich weboch a publikom s cieľom nájsť patterny, ktoré driveujú engagement užívateľov a ich akvizíciu
• Schopnosť interpretovať dáta a výsledky analýz s cieľom poskytnúť použiteľné informácie o správaní sa používateľov alebo produktov a vyvodzovať z nich závery. Schopnosť efektívne a zrozumiteľne prezentovať tieto závery
• Projektovo riadiť procesy a personálne zdroje v rámci dátového a developerského tímu tak, aby boli dosahované očakávané výsledky
• Identifikovať príležitosti na akvizíciu nového publika, sledovať trendy a prinášať inovácie
• Interpretovať biznisové nedostatky prostredníctvom dát. Definovať ich, nájsť kľúčové problémy, zrozumiteľne ich adresovať a následne ich odstrániť
• Využívať zozbierané dáta na lepšie cielenie obsahu, display reklamy a natívnej reklamy
• Spolupracovať s kolegami z tímu na rozvoji dátového modelu a formovaní dátového produktu
• Monitorovať kvalitu dát a garantovať ich správnosť
• Tvoriť analýzy a reporty v DataStudio, na základe ktorých bude môcť manažment a stakeholderi prijímať biznisové rozhodnutia

Requirements

- Skúsenosti s projektovým riadením a s nástrojmi na to určenými (Jira výhodou)
- Google Analytics
- Skúsenosti v oblasti Big Data – návrh dátových modelov a spravovanie veľkých dát. Výhodou je skúsenosť s Apache Spark a pod.
- Skúsenosti s Cloud platformami – Amazon AWS alebo Google Cloud
- Skúsenosti v oblasti Data Science – od spracovania dát, trénovania a validácie modelov strojového učenia až po ich nasadenie do produkcie. Výhodou sú skúsenosti v oblasti recommender systems.
- Znalosť Python a skúsenosti s niektorými z knižníc: pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn, dask, pytorch/tensorflow/keras
- Znalosť programovacieho jazyka Java výhodou

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on jan.hajnik@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved