Cybersecurity Specialist

Advertised Category: 
Linux/Unix
Information Security
Category Description: 
Information Technology\IT Security
Information Technology\System Administration & Engineering
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Security
SIEM
Linux
DDoS
Salary: 
min. 1500€ /mes., v závislosti od Vašich skúseností + zaujímavé koncoročné odmeny.

About the Client

Klient pôsobí v oblasti IKT a softvérového vývoja a poskytujú návrh, vývoj a integráciu produktov a riešení určených pre ozbrojené sily, záchranné a policajné útvary a použitie v taktickom prostredí. Spoločnosť má tri hlavné produkčné divízie, pričom divízia IKT systémov sa zameriava na integráciu bezpečnej IKT infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou, ako sú dátové centrá, komunikačné systémy a siete.

About the Role

Návrh, implementácia a správa bezpečnosti infraštruktúrnych projektov zameraných na nasadzovanie a integráciu IT technológií v oblasti dátových centier, informačných a komunikačných systémov

Responsibilities

- Návrh, implementácia a správa bezpečnosti infraštruktúrnych projektov zameraných na nasadzovanie a integráciu IT technológií v oblasti dátových centier, informačných a komunikačných systémov
- Detekcia bezpečnostných incidentov, útokov, hrozieb, ich analýza, príprava reportov a opatrení
- Špecializácia na LINUX systémy a informačnú bezpečnosť 
- Participácia na celom implementačnom cykle nasadenia IT riešení u zákazníkov (analýza, dizajn, inštalácia, konfigurácia, testovanie, školenie) -Zameranie na úzku spoluprácu s aplikačnými architektami, na návrh riešení a komunikáciu s dodávateľmi a zákazníkmi
- Získavanie informácií o technických riešeniach a spolupráca s divíziou obchodu v rámci prípravy podkladov
- Podpora nasadených IT riešení (analýza a diagnostika, oprava a zmena konfigurácii, výmena hardvéru, aktualizácia OS, a pod.) 
- Tvorba technickej, školiacej, používateľskej dokumentácie a prezentácií
- Účasť na národných a medzinárodných konferenciách

Requirements

- vzdelanie v oblasti IT
- skúsenosti z nasadzovaním ICT riešení
- znalosť produktov z oblasti cyber security
- praktické skúsenosti s manažovaním Linux serverov 
- skriptovanie
- aktívny prístup k riešeniu problémov, efektívnosť a dôslednosť
- schopnosť pracovať pod časovým tlakom
- schopnosť učenia sa a napredovania v nových oblastiach
- schopnosť hľadať riešenia a rýchle prispôsobenie dynamickým požiadavkám
- schopnosť tímovej spolupráce (tímový hráč)
- 4 roky praxe

Nice to Have Skills

- skúsenosti s bezpečnosťou mobilných zariadení, virtualizácie, authentifikácie, SIEM, IAM, DDoS
- certifikáty z oblasti Security (CISA, CISM)

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language to petra.holecova@sourcefirstinternational.com
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved