C++ Developer

Advertised Category: 
C/C++
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Zilina
Keywords: 
C++, train control system
Salary: 
Junior starting at 1600 EUR/m, medior starting at 2100 EUR/m and senior starting at 2600 EUR/m.

About the Client

Klient patrí medzi lídrov v poskytovaní riešení pre oblasť dopravy a logistiky.

About the Role

Pozícia je zasaená do inžinierskeho centra v Žiline a pracovali by ste na vývoji vlakovej časti zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System). Jedná sa o vývoj komplexného bezpečnostne relevantného softvéru, ktorý musí spĺňať požiadavky definované normou EN50128 na úrovni SIL4.

Responsibilities

• Analýza funkčných požiadaviek kladených na systém
• Objektovo orientovaný design a implementácia softvéru v jazyku C++ podľa štandardov CENELEC a UNISIG
• Spolupráca s medzinárodnými tímami v agilnom prostredí (SCRUM)
• Podieľanie sa na odhadoch pracnosti a plánovaní úloh v spolupráci s ostatnými členmi tímu
• Review a vytváranie programátorskej a technickej dokumentácie
• Analýza chýb a ich dopad na systém, následne ich korekcia

Requirements

Technické znalosti:
• Pokročilá znalosť objektovo orientovaného programovania a SOLID princípov
• Pokročilé skúsenosti s programovaním v jazyku C++
• Znalosť základných Design patterns
• Skúsenosť s nástrojmi na riadenie zdrojového kódu (Git, SVN, Clear Case a pod.)
• Skúsenosti s agilnými metódami projektového riadenia
• Znalosť nemeckého jazyka je výhodou

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on stanislav.vrabel@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved