Backend Java programator

Advertised Category: 
Java
Category Description: 
Information Technology\Software Development
Level: 
Permanent
Country: 
Slovakia
City: 
Kosice
Keywords: 
Java 8
Spring Boot
Web Services
Salary: 
2000+ EUR / mesiac v závislosti od skúseností

About the Client

Nas klient je firma, založená v prvom rade na ľuďoch, ich talente a schopnosti pretaviť ho do praktických riešení a služieb pre zákazníkov. Pre našu košickú pobočku hľadáme šikovného Backend Java programátora, ktorý má chuť stať sa súčasťou nášho vývojárskeho tímu. Hľadáme teda niekoho, kto svoj talent rád rozvíja, problémy berie ako výzvy a stále sa má chuť zdokonaľovať v tom čo robí. Rád a bezproblémovo pracuje samostatne, no vie, že komunikácia v tíme vie priniesť zaujímavé podnety.

About the Role

Tvojou prácou bude to, čo veríme, že Ťa baví najviac - programovanie aplikácií. Na starosti budeš mať implementačné práce na upgrade CRM systému pre finančný segment a jeho ďalší technologický rozvoj nad Oracle DB.

Responsibilities

* Vývoj, modernizácia a údržba informačných systémov
* Zostavovanie špecifikácií a prototypov
* Vývoj, programovanie a integrácia komplexných aplikácií v prostredí zákazníka, s vysokým dôrazom na robustnosť integrovaných systémov
* Práca s veľkým množstvom dát a vysokými nárokmi na výkonnosť softvéru
* Spolupráca s architektmi, analytikmi a administrátormi riešenia
* Technická podpora produkčného systému
* Analýza identifikovaných incidentov a problémov v spolupráci s funkčnými analytikmi
* Špecifikácia funkčných požiadaviek
* Tvorba technickej a softvérovej dokumentácie

Requirements

 Java Architecture
* Spring Boot, Java 8 a vyššie
* Web Services (SOAP/XML, REST/JSON)
* Deployment a prevádzkovanie Java aplikácií
* DB: SQL (Oracle, MS SQL)
* znalosť objektového designu
* znalosť metodológie SW vývoja

Nice to Have Skills

Výhoda: znalosti front-end technológií - Angular, React, HTML 5, Typescript

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on simona.fintova@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved