Automation Tester

Advertised Category: 
Automated SW Testing
Category Description: 
Information Technology\Testing & QA (Automated)
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Košice/Prešov
Keywords: 
Automated Testing, Selenium, SoapUI
Salary: 
Od 1050 € brutto/mesiac (finálna úroveň základnej mzdy závisí od individuálnych schopností a skúseností vybraného kandidáta.

About the Client

Naším klientom je technologická spoločnosť, ktorá už viac ako 25 rokov patrí medzi lídrov v oblasti FrontOffice a BackOffice aplikácií pre finančné inštitúcie na európskych trhoch.

About the Role

Na pozíci Automation tester budete súčasťou projektu, ktorého tím je rozdelený na dve časti. Jedna časť sa nachádza v ČR a druhá čast je na Slovenku. Slovenská časť sa zaoberá Backend, pričom sa jedná sa predovšetkým o produkty a rozhrania pre bankový systém, napojenie na platobné systémy a systémy pre správu platobných kariet.

Responsibilities

- Testovanie SW aplikácií pre nášho zahraničného zákazníka
- Práca v rámci stabilného tímu
- Príprava testovacích prípadov
- Príprava automatizovaných testov (Selenium testy, integračné testy)
- Spracovanie výsledkov testov
- Identifikácia a hlásenie chýb
- Replikácie zákazníckych chýb

Requirements

- Skúsenosti s testovaním
- Skúsenosti s prípravou testovacieho plánu a testovacích prípadov
- Základná znalosť SQL

Nice to Have Skills

- Skúsenosť s návrhom a prípravou integračných -SoapUI testov výhodou
- Skúsenosť s návrhom a prípravou Load testov sú veľkou výhodou

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on michaela.marecka@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved