Architekt/Business Information Security Consultant

Advertised Category: 
Information Security
Category Description: 
Information Technology\IT Security
Level: 
Permanent
Contract
Country: 
Slovakia
City: 
Bratislava
Keywords: 
Infrastructure
Network
Cyber Security
Salary: 
od 2000 EUR/m

About the Client

Náš klient je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Spoločnosť patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Náš klient je súčasťou medzinárodnej skupiny, ktorá pôsobí v 54 krajinách sveta a zamestnáva viac ako 15 000 ľudí.

About the Role

Pre klienta obsadzujeme pozíciu Architekt / Business Information Security Consultant.

Responsibilities

-  implementácia stratégie a biznis vízií manažmentu v segmente kybernetické bezpečnosti
- udržiavanie a rozvoj vzťahov s danými zákazníkmi v záujme zvyšovania obchodných aktivít spoločnosti
- odborná metodicko-koordinačná činnosť
- navrhuje koncepcie a alternatívy riešení
- identifikuje a analyzuje požiadavky zákazníka
- modeluje návrhy riešení
- monitoruje vývoj riešenia
- vypracováva analytické správy, metodické materiály, manuály, záverečné správy
- podporuje a zúčastňuje sa na zákazníckych projektoch spoločnosti

Requirements

- znalosť legislatívy a noriem v oblasti kybernetickej bezpečnosti
- znalosť implementácie systému riadenia informačnej bezpečnosti
- prehľad v oblastiach analýzy a návrhov bezpečnosti, riadenia rizík a aktív, bezpečnosť komunikácii a sietí, riadenie prístupov, testovanie bezpečnosti, management incidentov, bezpečnosť vývoja softwaru 

Nice to Have Skills

n/a

How to apply
In case of your interest to apply for this position, please, send us your curriculum vitae in English language on viktoria.fojtova@sourcefirstinternational.com .
Mission statement

Our mission is to offer variety of matching jobs to qualified candidates and fulfil our client recruitment and project needs. We have decided to operate and source in Eastern European countries.

Contact us

Klariská 14, 811 03 Bratislava, Slovakia
Lidická 700/19, 602 00 Brno, Czech Republic

www.sourcefirstinternational.com jobs@sourcefirstinternational.com Phone: +421 903 427089
Copyright 2018 © All Rights Reserved